Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky EnglishMapa ČR 1:1 000 000 - barevná bezešvá

.
Informace o produktu
NázevMapa ČR 1:1 000 000 - barevná bezešvá
Obchodní kód 63191
Výdejní jednotkaČR
Cena za jednotku2 000 CZK za výdejní jednotku. Základní cena. Slevy a přirážky dle ceníku : http://geoportal.cuzk.cz/Dokumenty/CENIK.pdf.
Výdejní formátyTIFF(JTSK), TIFF(UTM)
Souřadnicové systémyS-JTSK / Krovak EN, WGS 84 / UTM zone 33N
Popis produktuMapa České republiky 1:1 000 000 (MČR 1M) obsahově navazuje na Mapu České republiky 1:500 000 a je rovněž koncipována jako přehledná obecně zeměpisná mapa. Zobrazuje celé území České republiky na jednom mapovém listu. MČR 1M obsahuje polohopis, výškopis, zeměpisnou síť, popis a vysvětlivky k mapě. Předmětem polohopisu jsou sídla, komunikace (dálnice, silnice, železnice), vodstvo (významné vodní toky a nádrže), hranice státní a krajské, porost a povrch půdy (lesy). Předmětem výškopisu jsou výškové body. Popis mapy sestává ze standardizovaného geografického názvosloví, názvu a měřítka mapy s tirážními údaji a údaji grafického měřítka, textové části vysvětlivek a rámových údajů (zeměpisné souřadnice). Předměty obsahu mapy jsou souvisle znázorněny i na přiléhajících částech území sousedních států.
Aktualizační cyklus - stav aktualizace Poslední vydání této mapy je z roku 2015.
Podmínky užití - zpoplatnění datZpoplatnění dle ceníku : http://geoportal.cuzk.cz/Dokumenty/CENIK.pdf.
Omezení přístupu – podmínky užití a jiná omezeníPoskytování na základě smlouvy. Podmínky užití viz obchodní podmínky : http://geoportal.cuzk.cz/Dokumenty/Podminky.pdf.
Podmínky
Prohlížení dat Prohlížet data
Kontakt - informace o produktuZeměměřický úřad , tel: +420 284 041 605 , e-mail: ZU-obchod@cuzk.cz
mapa
Poslední aktualizace produktu:
2015
Poslední aktualizace informací:
2017-06-27
.
.