Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky English
Novinky o datových sadách

18.11.2015
Aktualizace dat a prohlížecí služby nové podoby SM 5
Byla provedena pravidelná aktualizace nové podoby Státní mapy 1:5 000. Data poskytovaná ve formě rastrových nebo vektorových souborů, případně prohlížecí služby, již pokrývají 73,6% území České republiky, tj. 58 045,65 km2.
Více
10.11.2015
ZABAGED® - průběžná aktualizace
V září a říjnu 2015 byly zpřístupněny uživatelům zaktualizované sady těchto typů objektů ZABAGED®: nově zapsané budovy z ISKN, železniční přejezd, ulice spolu s definičními body náměstí, definiční bod správního celku, větrný motor, maloplošné zvláště chráněné území, pošta – definiční bod a čerpací stanice – definiční bod.
Více

Archiv aktualit