Geoportal ČÚZK
Access to map products and services


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky EnglishNews

13.07.2018
Aktualizace aplikace Archiv LMS
Aplikace Archiv leteckých měřických snímků byla doplněna o nově naskenované snímky z let 1954, 1955 a 1962.
more
16.05.2018
Nová 3D webová scéna pro DMR 4G a DMR 5G
more
16.05.2018
Nová verze aplikace Analýzy výškopisu
more
16.05.2018
Nová vizualizace ZABAGED® pro kombinaci s ortofoto
more
16.05.2018
Nová geoprocessingová služba
more
28.04.2018
Aktualizace transformační služby
more
11.04.2018
ZABAGED® - aktualizace
more

News archive


ZABAGED® - aktualizace

11.04.2018

.
ZABAGED® - aktualizace
Začátkem dubna 2018 byly zpřístupněny uživatelům zaktualizované sady těchto typů objektů ZABAGED®: budovy podle dat ISKN a definiční body adresních míst, škola - definiční bod a hranice správní jednotky a katastrálního území. Průběžně byly během celého období aktualizovány definiční čáry ulic podle návrhu obcí současně s definičními body náměstí.

V 1. čtvrtletí 2018 byla dokončena plošná aktualizace ZABAGED® na území mapových listů Základní mapy ČR 1:50 000: 12-23; 12-41; 25-34; 35-12.

V 1. čtvrtletí 2018 bylo dokončeno zpřesnění polohy vybraných typů objektů ZABAGED® podle dat leteckého laserového skenování (silnice a dálnice, železniční tratě, vodní toky a břehové čáry, kótované body a terénní stupně) na území mapových listů Základní mapy ČR 1:50 000: 14-12; 14-14; 21-42; 35-12.

Více informací je uvedeno v metadatech o ZABAGED®, v záložce polohopis – stav aktualizace, informace o prvcích.
.
.