Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky English


INSPIRE služba transformace souřadnic - úvod :

ČÚZK poskytuje on-line službu transformace souřadnic ve formě WCTS (Web Coordinate Transformation Service) podle standardu Open Geospatial Consortium, Inc. (OGC) verze 0.4.0. a současně podle specifikací INSPIRE stanovených Technickým návodem pro INSPIRE služby transformace souřadnic v. 2.1.

Služba umožňuje převádět digitální geoprostorová data mezi souřadnicovými referenčními systémy S-JTSK, S-JTSK/05 a ETRS89, včetně transformace výšek mezi systémy ETRS89 (GRS80) a Bpv. Zároveň služba umožňuje transformace mezi souřadnicovými referenčními systémy stanovenými směrnicí INSPIRE: ETRS89-LAEA, ETRS89-LCC, ETRS89-TM33 a ETRS89-TM34, a to včetně transformace výšek v systému EVRS.

Do služby byl zařazen resortem ČÚZK vytvořený transformační modul programu ETJTZU 2013 obsahující zpřesněné globální transformace mezi uvedenými systémy.

Chyba transformace mezi systémy S-JTSK a ETRS89 při použití služby tak dosahuje hodnot:

mxy = 0.025 m (mp = 0.035 m)

Poskytované operace a seznam souřadnicových systémů, mezi kterými jsou transformace poskytovány, jsou uvedeny ve vlastnostech služby (GetCapabilities). Službu je možné použít samostatně nebo jako součást dalších služeb a aplikací.

Služba zveřejněná na Geoportálu ČÚZK poskytuje tyto operace :

  • GetCapabilities - operace umožňuje klientovi požadovat a dostat zpět služby metadat.
  • Transform - operace umožňuje klientovi žádat a přijímat transformaci zpět.
  • IsTransformable - operace umožňuje klientovi dotázat se serveru, zda je transformace možné provádět.

Na Geoportálu ČÚZK je zpřístupněn klient služby - aplikace Transformace souřadnic.

Služba je poskytována zdarma a bez registrace.

Poslední aktualizace: 05.1.2018
Poslední revize:
Autor: 95