Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky English
Novinky o datových sadách

17.07.2018
ZABAGED® - aktualizace
Začátkem července 2018 byly zpřístupněny uživatelům zaktualizované sady těchto typů objektů ZABAGED®: definiční body adresního místa, definiční body správního celku, hranice správních jednotek a katastrálního území, elektrárny a větrné motory, golfové areály, evidované silnice a dálnice, úrovňové a mimoúrovňové křižovatky, mosty na evidovaných silnicích a dálnicích, odpočívky, podjezdy, silniční i železniční tunely, uzlové body silniční sítě, přístaviště, přívozy a plavební komory, suché nádrže, úřady, železniční tratě a vlečky, železniční přejezdy, železniční stanice a zastávky. Průběžně byly během celého období aktualizovány definiční čáry ulic podle návrhu obcí současně s definičními body náměstí.
Více

Archiv aktualit


Nová verze aplikace Analýzy výškopisu

16.05.2018

.
Nová verze aplikace Analýzy výškopisu
Mapová webová aplikace Analýzy výškopisu byla rozšířena o nový geoprocessingový nástroj Orientační výpočet objemu.Nástroj slouží pro orientační výpočet objemu stavební jámy (terénního zářezu) nebo haldy (terénního náspu). Stačí zadat hranici vnějšího obvodu, hranici (dno stavební jámy nebo korunu náspu) a nadmořskou výšku vnitřního obvodu. Výsledky výpočtu udávají orientační hodnotu objemu v zářezu, plochu v zářezu, objemu v náspu a plochu v náspu. Výsledek si můžete stáhnout ve formátu SHP, DGN, DXF nebo TXT. Výslednou situaci si můžete prohlížet v nové 3D lokální scéně.
.
.