Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky English


Soubory správních hranic a hranic katastrálních území - úvod

Soubory správních hranic a hranic katastrálních území jsou vektorové soubory vymezující území správních jednotek všech úrovní v rámci celé České republiky. Soubory správních hranic a hranic katastrálních území jsou poskytovány ve dvou úrovních podrobnosti odpovídajících měřítkům 1:10 000 a 1:50 000.

Soubory správních hranic a hranic katastrálních území tvoří celkem typů objektů - plošné objekty hranic České republiky, oblastí, krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností, obcí s pověřeným úřadem, obcí, katastrálních území, správních obvodů (jen pro hl. m. Prahu), městských částí (obvodů) pro hl. m. Prahu a některá statutární města. Dále jsou součástí souborů definiční body a popisné informace – atributy.

Soubory správních hranic a katastrálních hranic jsou využívány jako základní vrstvy v geografických informačních systémech (GIS), zejména v informačních systémech veřejné správy.

Soubory správních hranic a hranic katastrálních území v podrobnosti měřítek 1:10 000 a 1:50 000 jsou poskytovány ve formě souborových dat, informace o těchto produktech naleznete v pravém menu na této stránce.

Soubor správních hranic a hranic katastrálních území v podrobnosti měřítka 1:10 000 je zpřístupněn prostřednictvím prohlížecích mapových a stahovacích služeb, o nichž naleznete informace v oddíle Síťové služby.

Prostřednictvím aplikace Geoprohlížeč je pro data v podrobnosti měřítka 1:10 000 dostupná bezplatná prohlížecí mapová služba WMS – Správní hranice – veřejná.

K objednání dat, neveřejné prohlížecí mapové služby WMS a stahovací WFS služby můžete využít internetový obchod.