Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky EnglishSlužby České sítě permanentních stanic GNSS pro určování polohy (CZEPOS)

Služby České sítě permanentních stanic GNSS pro určování polohy (CZEPOS) umožňují uživatelům přijímačů GNSS (globální navigační družicové systémy) výrazné zpřesnění určení polohy na celém území ČR. Správa a poskytování služeb CZEPOS probíhají v rámci informačního systému CZEPOS, který je součástí informačního systému zeměměřictví a patří mezi informační systémy veřejné správy.

CZEPOS obsahuje 27 permanentních stanic rovnoměrně rozmístěných na území ČR a dále 27 stanic zahraničních sítí. Všechny stanice provádí 24 hodin denně přesná měření GNSS, která jsou dále zpracovávána a poskytována uživatelům formou korekčních dat.

CZEPOS využívají zejména uživatelé přesných geodetických GNSS přijímačů, kde lze prostřednictvím služeb CZEPOS dosáhnout centimetrové až subcentimetrové přesnosti a také GNSS přijímačů určených pro sběr dat GIS, kde lze dosáhnout metrové až submetrové přesnosti. Obecně lze služby CZEPOS využít ve všech aplikacích GNSS, které umožňují zpracování korekčních dat.

Služby CZEPOS jsou poskytovány registrovaným uživatelům a jsou zpoplatněny dle aktuálního ceníku ZÚ.

CZEPOS je dle současné koncepce geodetických základů na ČÚZK součástí základního bodového pole, které tvoří podle zákona č. 200/1994 Sb. geodetické základy na území ČR.

CZEPOS je v provozu od roku 2004. Služby CZEPOS jsou průběžně inovovány v souladu s rozvojem moderních technologií. Správcem CZEPOS je Zeměměřický úřad.

Poslední aktualizace:
Autor: 147