Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky EnglishWMS - Katastrální mapy

WMS - Územní jednotky

WMS - SM5V

WMS - SM5

WMS - ZABAGED®

WMS - ZM10

WMS - ZM25

WMS - ZM50

WMS - ZM200

WMS - Data200

WMS - Správní hranice

WMS - Ortofoto

WMS - Archivní ortofoto

WMS - Geonames

WMS - Bodová pole

WMS - Přehledové mapy ČR

WMS - Klady mapových listů

WMS - Geografická síť WGS84

WMS - Stínovaný model reliéfu

Odkazy


Přehled aplikací – klientů vhodných pro využití WMS

Přehled testovaných klientů, u kterých byla ověřena možnost pracovat s prohlížecími službami standardu WMS, které poskytuje resort ČÚZK:

GIS desktop:

Mapový server

WMS prohlížeče veřejně dostupné na Internetu

WMS klienti pro CAD - Microstation

WMS klienti pro mobilní aplikace


Máte-li zkušenosti s připojením mapových služeb do jiných klientů, nebo připomínky k informacím zde uvedeným, kontaktujte nás prosím na adrese podpora.zums@cuzk.cz.

Poslední aktualizace:
Autor: 95