Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky EnglishZABAGED® - polohopis - úvod

Základní báze geografických dat České republiky (ZABAGED®) je digitální geografický model území České republiky (ČR). ZABAGED® je součástí informačního systému zeměměřictví a patří mezi informační systémy veřejné správy. Je vedena v podobě bezešvé databáze pro celé území ČR, v centralizovaném informačním systému spravovaném Zeměměřickým úřadem.

ZABAGED® je v současné době tvořena 116 typy geografických objektů zařazených do polohopisné nebo výškopisné části ZABAGED®. Polohopisná část ZABAGED® obsahuje dvourozměrně vedené (2D) prostorové informace a popisné informace o sídlech, komunikacích, rozvodných sítích a produktovodech, vodstvu, územních jednotkách a chráněných územích, vegetaci a povrchu, terénním reliéfu. Její součástí jsou i vybrané údaje o geodetických bodech na území ČR. Výškopisná část ZABAGED® obsahuje trojrozměrně vedené (3D) prvky terénního reliéfu a je reprezentovaná 3D souborem vrstevnic. Na základě potřeb uživatelů je obsah ZABAGED® postupně rozšiřován.

ZABAGED® je využívána jako základní vrstva v geografických informačních systémech (GIS), zejména v informačních systémech veřejné správy. Je také hlavním datovým zdrojem pro tvorbu základních map ČR měřítek 1:10 000 až 1:100 000.

Proces tvorby ZABAGED® započal v roce 1995 vektorizací tiskových podkladů ZM 10. V celém rozsahu území ČR a nadefinovaných objektů byla ZABAGED® naplněna v roce 2004. V letech 2000 až 2005 byla s využitím fotogrammetrických metod a terénního šetření provedena první aktualizace a současně zpřesnění polohy objektů. V letech 2006 až 2009 a 2009 až 2012 proběhly druhý a třetí cyklus aktualizace. Nyní probíhá 4. cyklus. Přehled naleznete v tabulce Stav plošné aktualizace. Jsou maximálně využity letecké měřické snímky a barevná ortofota, která jsou nyní každoročně vytvářená pro jednu polovinu území ČR, ta jsou doplněná o informace z terénního šetření a z veřejně dostupných zdrojů na Internetu. Od roku 2006 jsou některé významné objekty (silnice a dálnice, železniční tratě, ulice, elektrárny, správní hranice, zvláště chráněná území a další) celoplošně aktualizované častěji, minimálně jednou ročně, na základě získaných změnových informací od jejich správců. Přehled naleznete v tabulce Stav průběžné aktualizace. Od roku 2012 bylo zahájeno cílené systematické zpřesňování vybraných typů objektů na základě dat z leteckého laserového skenování, jedná se především o evidované silnice a dálnice, železniční tratě, osy vodních toků a břehové čáry, terénní stupně, kótované body. V roce 2014 byla na celém území ČR ukončena fotogrammetrickými metodami kontrola a aktualizace 3D vrstevnic výškopisné části ZABAGED® současně s doplněním významných terénních hran. Pro celé území ČR je vytvořen digitální model reliéfu v podobě pravidelné mříže (10 x 10 m) trojrozměrně vedených (3D) bodů.

Informace o produktech připravených pro poskytování souborových dat ZABAGED® naleznete v pravém menu na této stránce.

ZABAGED® je zpřístupněna prostřednictvím prohlížecí a stahovací služby, o nichž naleznete informace v oddíle Síťové služby.

Prohlížecí službu je možno volně využít ve všech aplikacích (klientech). Na Geoportále ČÚZK lze k jejímu prohlížení využít mapové okno na úvodní stránce sekce Aplikace, nebo klienta Geoprohlížeč.

K objednání dat můžete využít internetový obchod.

Vhodným doplněním dat ZABAGED® je výstup z databáze Geonames.

Poslední aktualizace:
Autor: 239