Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky English


Souřadnicové referenční systémy

Zeměpisné soustavy souřadnicových sítí

Zeměpisná jména

Územní správní jednotky

Adresy

Parcely

Dopravní sítě

Vodstvo

Nadmořská výška

Krajinné pokrytí

Využití území

Ortofotosnímky

Budovy

Odkazy


Využití území

Definice: Území popsané podle své současné a plánované funkce nebo společensko-hospodářských účelů (např. obytné, průmyslové, obchodní, zemědělské, lesnické, rekreační).

Typy specifikované pro téma prostorových dat Využití území jsou strukturovány v těchto skupinách:
  • Nomenklatura využití území (Land Use Nomenclature) bez typů prostorových objektů.
  • Stávající využití území (Existing Land Use) typy prostorových objektů: Datová sada stávajícího využití úzií (ExistingLandUseDataSet) a Objekt stávajícího využití úzií (ExistingLandUseObject).
  • Stávající využití úzií v souřadnicové síti (Gridded Existing Land Use) typi prostorového objektu Stávající využití úzií v souřadnicové síti (ExistingLandUseGrid).
  • Stávající využití úzií ve vybraném bodě či místě (Sampled Existing Land Use) typy prostorových objektů: Stávající využití úzií měřené ve vybraném bodě či místě (SampledExistingLandUseSample) a Datová sada stávajícího využití úzií měřeného ve vybraném bodě či místě (SampledExistingLandUseDataSet).
  • Plánované využití úzií (Planned Land Use) typy prostorových objektů: Oficiální dokumentace (OfficialDocumentation), Úziní plán (SpatialPlan), Doplňující regulace (SupplientaryRegulation) a Prvek úziního členění (ZoningElient).

Data v resortu ČÚZK

Data odpovídající tomuto tématu INSPIRE jsou vedena v databázi ZABAGED® a budou harmonizována dle INSPIRE datové specifikace v souladu s prováděcími předpisy.


Poslední aktualizace:
Autor: 95