Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky EnglishNovinky o aplikacích

14.08.2014
Mapová kompozice Archivní mapy v Geoprohlížeči
Do Geoprolížeče byla přidána nová mapová kompozice umožňující prohlížení archiválií.
Více

Archiv aktualit


Úvod k INSPIRE

Tato část geoportálu je informačním kanálem, který si klade za cíl informovat o evropské směrnici INSPIRE (INfrastructure for SPatial Information in the European Community) a o stavu její implementace v rezortu ČÚZK.

Co je INSPIRE? Je to iniciativa Evropské komise, která si stanovila za cíl vybudovat evropskou infrastrukturu prostorových dat. Legislativním rámcem pro naplňování uvedeného cíle je směrnice 2007/2/ES. Ta stanovuje obecná pravidla pro založení evropské infrastruktury prostorových dat (SDI – Spatial Data Infrastructure) zejména k podpoře environmentálních politik a politik, které životní prostředí ovlivňují. Základem evropské infrastruktury prostorových dat jsou národní infrastruktury jednotlivých členských států, které se skládají z infrastruktur orgánů veřejné správy a dalších poskytovatelů dat, jež se k ní připojí. Směrnice INSPIRE byla do české legislativy transponována formou novely zákona 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí. Uvedený zákon nyní definuje m.j. role a úkoly poskytovatelů prostorových dat. ČÚZK patří mezi hlavní poskytovatele referenčních prostorových dat.

Hlavními cíli směrnice INSPIRE jsou:

  • Poskytovat harmonizovaná a interoperabilní data
  • Data poskytovat prostřednictvím síťových služeb
  • Data i služby popsat metadaty
  • Umožnit sdílení dat a služeb
  • Monitorovat infrastrukturu

aktualizováno: