Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky EnglishRegistr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) je jako nedílná součást celého systému základních registrů veřejné správy v provozu od 1. 7. 2012. Správcem i provozovatelem RÚIAN je Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK). Zhotovitelem celého systému je firma NESS Czech s.r.o.

Projekt RÚIAN (http://www.ruian.cz) je nejrozsáhlejší projekt v rámci soustavy základních registrů veřejné správy ČR (základní registry jsou upraveny zákonem č. 111/2009 Sb., jejich celkovým koordinátorem je nyní správa základních registrů, http://www.szrcr.cz). Nejedná se pouze o samotný základní registr RÚIAN, ale v rámci projektu byl vystavěn zcela nový samostatný agendový informační systém územní identifikace (ISÚI, s jeho pomocí pracují zejména externí editoři na obcích a stavebních úřadech, ti jsou ze zákona hlavní editoři dat v RÚIAN). Do editace dat RÚIAN již je zapojeno přes 3 800 editorů. Významným způsobem byl v rámci projektu RÚIAN také upraven již existující informační systém katastru nemovitostí (ISKN). V neposlední řadě bylo součástí projektu RÚIAN i vybudování nového veřejného dálkového přístupu (VDP), pomocí kterého lze na data RÚIAN libovolně nahlížet na internetu. Specializovaní zájemci si mohou data RÚIAN stahovat pro svou potřebu tzv. výměnným formátem (VFR), který je také dostupný zdarma a bez registrace na internetu (http://vdp.cuzk.cz/).

Hlavním přínosem celé soustavy základních registrů je vytvořit takový soubor referenčních údajů, na který se budou moci zaměstnanci veřejné správy při výkonu své agendy a při svém rozhodování spolehnout a nebudou muset obtěžovat občana nebo podnikatele opakovanými požadavky na předkládání stále stejných dokladů. V RÚIAN to znamená vedení popisných a lokalizačních údajů o územních prvcích, územně evidenčních jednotkách, účelových územních prvcích a zejména údaje o adresách a jejich vzájemných vazbách (jaké adresy existují v ulici, v části obce, v obci …). Prováděcí vyhláška č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí, je prvním prováděcím předpisem, který upravuje jednotný způsob zápisu adresy v celé ČR (dosud se jednalo jen o dokumenty České pošty, s. p.). Údaje o adresách, vedených v RÚIAN, jsou závazné pro celou veřejnou správu. V důsledku to znamená, že například na adresu, která není řádně vedena v RÚIAN, nelze přihlásit pobyt občana v registru obyvatel (ROB) nebo sídlo firmy nebo místo podnikání v registru osob (ROS). Zákonem určení editoři dat v RÚIAN také zajišťují, že ke každému adresnímu místu musí reálně existovat stavební objekt, zapsaný v ISÚI nebo, u některých typů staveb, i současně vedený jako budova v katastru nemovitostí (vzájemné vztahy jednotlivých prvků v souladu se zákonem hlídá systém).

Poslední aktualizace: