Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky EnglishDatabáze bodových polí - úvod

Databáze bodových polí obsahuje geodetické údaje o bodech bodových polí z území České republiky, které lze využít pro přesnou lokalizaci objektů v závazných referenčních systémech. Databáze bodových polí je součástí informačního systému zeměměřictví a patří mezi informační systémy veřejné správy. Správcem databáze je Zeměměřický úřad.

Bodová pole tvoří soubor bodů základního bodového pole polohového, výškového a tíhového a soubor zhušťovacích bodů a bodů podrobných bodových polí. Základní bodové pole tvoří geodetické základy na území České republiky. Správu základního bodového pole provádí Zeměměřický úřad, správu zhušťovacích bodů a bodů podrobných bodových polí provádí katastrální úřady dle příslušné územní působnosti.

Data z Databáze bodových polí jsou poskytována formou geodetických údajů, které obsahují číslo resp. název bodu, označení evidenční jednotky, souřadnice bodu resp. jeho výšku či tíži, údaje o přidružených bodech, místopis bodu, údaje o stabilizaci bodu a jeho obnově a dále lokalizační údaje (okres, obec, katastrální území, označení mapového listu). Databáze bodových polí je na Internetu zpřístupněna od roku 2004. Původně obsahovala pouze body základního bodového pole polohového a výškového a zhušťovací body. Později byla rozšířena také o body základního tíhového bodového pole a o body podrobného výškového bodového pole. Prostřednictvím databáze bodových polí jsou od roku 2008 zpřístupněny také body podrobného bodového pole polohového vedené v rámci informačního systému katastru nemovitostí.

Databáze bodových polí je zpřístupněna prostřednictvím bezplatné prohlížecí služby WMS – Bodová pole k využití ve všech aplikacích (klientech). Službu s možností dotazování na popisné atributy geodetických údajů je možné využít též v aplikaci Geoprohlížeč nebo v rámci mapového okna na úvodní stránce Aplikace.

Hromadné výstupy z databáze bodových polí jsou zpoplatněny dle aktuálního ceníku Zeměměřického úřadu, objednat je lze na kontaktním emailu: dbp@cuzk.cz.

Poslední aktualizace:
Autor: 147