Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky EnglishAktuality

29.08.2017
Nová verze aplikace "Analýzy výškopisu"
Více
24.05.2017
Změna URL Image služeb pro výškopis
Více
20.04.2017
Dokončení přechodu ke standardnímu kódu EPSG 5514 a zrušení podpory prozatímního kódu 102067 pro síťové služby k 1.7.2017
Více

Archiv aktualit


ZABAGED® - aktualizace

07.08.2017

.
ZABAGED® - aktualizace
Na začátku srpna 2017 byly zpřístupněny uživatelům zaktualizované sady těchto typů objektů ZABAGED®: definiční body adresního místa a rozvodny elektrického vedení na území Jihočeského a Jihomoravského kraje. Průběžně byly během celého období aktualizovány definiční čáry ulic podle návrhu obcí současně s definičními body náměstí.

V červenci 2017 byla dokončena plošná aktualizace ZABAGED® na území mapových listů Základní mapy ČR 1:50 000: 21-44; 22-32; 23-43; 32-11.

V červenci 2017 bylo dokončeno zpřesnění polohy vybraných typů objektů ZABAGED® podle dat leteckého laserového skenování (silnice a dálnice, železniční tratě, vodní toky a břehové čáry, kótované body a terénní stupně) na území mapových listů Základní mapy ČR 1:50 000: 03-41; 25-21.

Více informací je uvedeno v metadatech o ZABAGED®, v záložce polohopis – stav aktualizace, informace o prvcích.
.
.