Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky English


Směrnice a Nařízení

Harmonogram implementace

KOVIN


INSPIRE

Stanoví obecná pravidla pro zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství, která je legislativně ukotvena směrnicí 2007/2/ES. Evropská infrastruktura je založena na infrastrukturách zřízených a spravovaných jednotlivými státy, tedy každý poskytovatel buduje svoji nezávislou infrastrukturu, čímž přispívá k tvorbě infrastruktury národní. Cílem je zajistit dostupnost, jakost, uspořádání, zpřístupnění a sdílení prostorových informací a nezbytná opatření pro výměnu, sdílení, přístup a používání interoperabilních prostorových dat a služeb na nich založených z různých úrovní orgánů veřejné moci a z různých odvětví.Směrnice se týká souborů prostorových dat, která splňují tyto podmínky:

  • vztahují se k oblasti, ve které stát má nebo vykonává svrchované práva
  • jsou v elektronické podobě
  • jsou drženy orgánem veřejné správy nebo třetí stranou
  • týkají se témat uvedených v přílohách směrnice

Ze směrnice vyplývají tyto požadavky:

  • publikovat interoperabilní a harmonizovaná data
  • vytvořit a aktualizovat metadata souborů prostorových dat a služeb
  • zajistit síťové služby
  • zajistit elektronický obchod pro zpoplatněné služby
Poslední aktualizace: 05.1.2018
Poslední revize: