Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky EnglishDigitální model reliéfu České republiky 4. generace (DMR 4G)

.
Informace o produktu
NázevDigitální model reliéfu České republiky 4. generace (DMR 4G)
Obchodní kód 64110
Výdejní jednotkamapový list SM5 (2,5x2 km)
Cena za jednotku500 CZK za 1. až 20. výdejní jednotku, od 21. výdejní jednotky zvýhodněná cena 125 CZK za výdejní jednotku. Další slevy a přirážky dle ceníku : http://geoportal.cuzk.cz/Dokumenty/CENIK.pdf.
Výdejní formátyTXT(JTSK)
Souřadnicové systémyS-JTSK / Krovak EN
Popis produktuDigitální model reliéfu České republiky 4. generace (DMR 4G) představuje zobrazení přirozeného nebo lidskou činností upraveného zemského povrchu v digitálním tvaru ve formě výšek diskrétních bodů v pravidelné síti (5 x 5 m) bodů o souřadnicích X,Y,H, kde H reprezentuje nadmořskou výšku ve výškovém referenčním systému Balt po vyrovnání (Bpv) s úplnou střední chybou výšky 0,3 m v odkrytém terénu a 1 m v zalesněném terénu. Model vznikl z dat pořízených metodou leteckého laserového skenování výškopisu území České republiky v letech 2009 až 2013. DMR 4G je určen k analýzám terénních poměrů regionálního charakteru a rozsahu, např. při projektování rozsáhlých dopravních a vodohospodářských záměrů, modelování přírodních jevů, apod.
Aktualizační cyklus - stav aktualizace DMR 4G je Zeměměřickým úřadem od roku 2013 průběžně aktualizován v návaznosti na aktualizaci a verifikaci dat Základní báze geografických dat České republiky, a to metodami digitální stereofotogrammetrie a na vybraných územích i metodou leteckého laserového skenování.
Stav aktualizace
Podmínky užití - zpoplatnění datZpoplatnění dle ceníku : http://geoportal.cuzk.cz/Dokumenty/CENIK.pdf.
Omezení přístupu - licenční podmínky a jiná omezeníPoskytování na základě licenční smlouvy. Podmínky užití viz obchodní podmínky : http://geoportal.cuzk.cz/Dokumenty/Podminky.pdf.
Podmínky
Prohlížení dat - stahování dat Prohlížet data
Stažení ukázkového souboru
Kontakt - informace o produktuZeměměřický úřad , tel: +420 284 041 605 , e-mail: ZU-obchod@cuzk.cz
mapa
Poslední aktualizace produktu:
2013
Poslední aktualizace informací:
2017-05-16
.
.