Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky English
Novinky o datových sadách

05.12.2016
ZABAGED® - aktualizace
Začátkem prosince 2016 byly zpřístupněny uživatelům zaktualizované sady těchto typů objektů ZABAGED®: silnice, dálnice, křižovatky, uzlové body silniční sítě, mosty, podjezdy a tunely na evidovaných silnicích a dálnicích, železniční přejezdy, železniční stanice a zastávky, heliporty, maloplošné a velkoplošné zvláště chráněné oblasti, elektrické přenosové vedení a průběžně byly během celého období aktualizovány definiční čáry ulic podle návrhu obcí současně s definičními body náměstí.
Více

Archiv aktualit


ZABAGED® - průběžná aktualizace

03.04.2012

.
ZABAGED® - průběžná aktualizace
Od 2.4.2012 byly zpřístupněny uživatelům zaktualizované sady těchto typů objektů ZABAGED®: ulice a definiční body adresních míst se stavem k 1.1.2012.
Zároveň data ZABAGED® byla doplněna podle licencí ERÚ o solární elektrárny s výkonem nad 0,5 MW.
Více informací je uvedeno v metadatech o ZABAGED®: – polohopis pod „Stav průběžné aktualizace“.
.
.