Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky EnglishKatastrální mapa - vektorová

.
Informace o produktu
NázevKatastrální mapa - vektorová
Obchodní kód 62273
Výdejní jednotka
Cena za jednotkuBez poplatků
Výdejní formátyDGN8(JTSK), DXF8(JTSK)
Souřadnicové systémyS-JTSK / Krovak EN
Popis produktuKatastrální mapa je závazným státním mapovým dílem velkého měřítka, obsahuje body polohového bodového pole, polohopis a popis. Katastrální mapa ve vektorové podobě je poskytována zdarma ve formátu DGN a obsahuje prvky Digitální katastrální mapy (DKM) a Katastrální mapy digitalizované (KMD), tedy bodová pole, budovy, další prvky mapy, hranice parcel, katastrální hranice, parcely katastru nemovitostí, prvky orientační mapy a hranice věcného břemene. Z důvodu použití formátu DGN produkt neobsahuje značky na liniích a oblouky jsou nahrazeny lomenými čárami. U vztažného bodu popisných textů a parcelních čísel dochází k posunu o vzdálenost mezi vztažným bodem textu a bodem ve středu popisného textu. Katastrální mapa ve vektorové podobě k 14. 08. 2017 pokrývá 91,74% území České republiky, t.j. 72 355,79km2. Více katastrální vyhláška č.357/2013 Sb. v platném znění.
Aktualizační cyklus - stav aktualizace Data pochází z katastrální mapy, konkrétně obsahuje KMD a DKM. Data DKM a KMD jsou aktualizována průběžně a jsou stará cca 2 hodiny, do produktu Katastrální mapa - vektorová se promítají jednou měsíčně.
Podmínky užití - zpoplatnění datVeřejný přístup není omezován a je poskytován v souladu s vyhláškou č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky a zákonem 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí.
Omezení přístupu – podmínky užití a jiná omezeníhttp://www.cuzk.cz/Predpisy/Podminky-poskytovani-prostor-dat-a-sitovych-sluzeb/Podminky-poskytovani-prostorovych-dat-CUZK.aspx
Prohlížení dat - stahování dat
Kontakt - informace o produktuČeský úřad zeměměřický a katastrální , tel: +420 284 044 455 , e-mail: cuzk.helpdesk@cuzk.cz
mapa
Poslední aktualizace produktu:
2017-08-14
Poslední aktualizace informací:
2017-08-14
.
.