Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky EnglishAktuality

03.07.2017
ZABAGED® - aktualizace
Více
24.05.2017
Změna URL Image služeb pro výškopis
Více
20.04.2017
Dokončení přechodu ke standardnímu kódu EPSG 5514 a zrušení podpory prozatímního kódu 102067 pro síťové služby k 1.7.2017
Více
31.03.2017
Aktualizace projektu vizualizace ZABAGED®
Více
08.02.2017
Aktualizovaná data ortofota ČR
Více

Archiv aktualit


ZABAGED® - aktualizace

03.07.2017

.
ZABAGED® - aktualizace
Začátkem července byly zpřístupněny uživatelům zaktualizované sady těchto typů objektů ZABAGED®: silnice a dálnice, křižovatky, uzlové body silniční sítě, mosty, podjezdy, tunely, elektrárny, větrné motory, hranice správních jednotek a katastrálního území, přístaviště, přívozy, plavební komory, golfové areály a vrstva budov byla doplněna o nové budovy z ISKN. Průběžně byly během celého období aktualizovány definiční čáry ulic podle návrhu obcí současně s definičními body náměstí.

V červnu 2017 byla dokončena plošná aktualizace ZABAGED® na území mapových listů Základní mapy ČR 1:50 000: 13-33; 22-33; 23-41; 24-11; 25-21.

V červnu 2017 bylo dokončeno zpřesnění polohy vybraných typů objektů ZABAGED® podle dat leteckého laserového skenování (silnice a dálnice, železniční tratě, vodní toky a břehové čáry, kótované body a terénní stupně) na území mapových listů Základní mapy ČR 1:50 000: 13-22; 13-24; 14-22; 15-41; 24-11.

Více informací je uvedeno v metadatech o ZABAGED®, v záložce polohopis – stav aktualizace, informace o prvcích.
.
.