Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky EnglishAktuality

24.05.2017
Změna URL Image služeb pro výškopis
Více
04.05.2017
ZABAGED® - aktualizace
Více
20.04.2017
Dokončení přechodu ke standardnímu kódu EPSG 5514 a zrušení podpory prozatímního kódu 102067 pro síťové služby k 1.7.2017
Více
31.03.2017
Aktualizace projektu vizualizace ZABAGED®
Více
27.03.2017
Státní mapové dílo - aktualizace
Více
08.02.2017
Aktualizovaná data ortofota ČR
Více

Archiv aktualit


ZABAGED® - aktualizace

04.05.2017

.
ZABAGED® - aktualizace
Začátkem května 2017 byly zpřístupněny uživatelům zaktualizované sady těchto typů objektů ZABAGED®: hranice správních jednotek katastrálního území, škola – definiční bod, druhá etapa aktualizace přečerpávacích stanic produktovodu a nové budovy podle ISKN. Průběžně byly během celého období aktualizovány definiční čáry ulic podle návrhu obcí současně s definičními body náměstí.

V březnu a dubnu 2017 byla dokončena plošná aktualizace ZABAGED® na území mapových listů Základní mapy ČR 1:50 000: 03-43; 21-22; 22-34; 23-12.

V březnu a dubnu 2017 bylo dokončeno zpřesnění polohy vybraných typů objektů ZABAGED® podle dat leteckého laserového skenování (silnice a dálnice, železniční tratě, vodní toky a břehové čáry, kótované body a terénní stupně) na území mapových listů Základní mapy ČR 1:50 000: 15-23; 34-12; 34-14.

Více informací je uvedeno v metadatech o ZABAGED®, v záložce polohopis – stav aktualizace, informace o prvcích.
.
.