Geoportal ČÚZK
Access to map products and services


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky EnglishNews

08.02.2017
Aktualizovaná data ortofota ČR
more
07.02.2017
ZABAGED® - aktualizace
more
20.01.2017
Aktualizovaná data rastrové Základní mapy ČR 1 : 200 000 (ZM 200)
more
12.01.2017
INSPIRE v resortu ČÚZK v roce 2016
more
06.01.2017
Nová prohlížecí služba pro ZABAGED®
more
23.12.2016
Nové produkty ze skenování archiválií
more
21.12.2016
Nové stahovací služby WCS pro INSPIRE témata Nadmořská výška a Ortofotosnímky
more
16.12.2016
Mapa kultur stabilního katastru z fondů ÚAZK byla doplněna do aplikace Archivní mapy. Tato součást vceňovacího operátu stabilního katastru zachycuje v přibližném měřítku 1:36 000 plošný rozsah jednotlivých existujících kultur v Čechách v rozpětí let 1837-1844.
more

News archive


Mapa kultur stabilního katastru

16.12.2016

.
Mapa kultur stabilního katastru z fondů ÚAZK byla doplněna do aplikace Archivní mapy. Tato součást vceňovacího operátu stabilního katastru zachycuje v přibližném měřítku 1:36 000 plošný rozsah jednotlivých existujících kultur v Čechách v rozpětí let 1837-1844.

Barevně jsou rozlišeny role (bíle), pastviny, louky a zahrady (zeleně v různé sytosti), vinice a chmelnice (růžově s odlišením značkou), lesy (šedě). Mapa obsahuje i vyznačení bonitních tříd v rozsahu I-IV (chybí v některých katastrálních územích a často i u lesů). Detailně je znázorněn průběh hranic katastrálních obcí (tečkované černě se žlutou lemovkou), krajských (tehdejších 16 krajů, červeně), zemských (zeleně a žlutě) a dominií (karmínově). Dalším obsahem jsou panské dvory, mlýny a jiné hospodářské objekty jako papírny, cihelny apod. Zároveň se zařazením této mapy bylo provedeno i sjednocení vzhledu a funkčnosti aplikace Archivní mapy s aplikací Archiv LMS.
.
.