Geoprohlížeč ČÚZK je nyní na adrese http://geoportal.cuzk.cz/geoprohlizec.