Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky English


Katastrální mapa ČR

.
Informace o produktu
NázevKatastrální mapa ČR
Obchodní kód Obchodní kód není stanoven.
Výdejní jednotka Poskytování údajů z KN
Cena za jednotkuBez poplatků
Výdejní formátyVFK
Souřadnicové systémySouřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální
Popis produktuKatastrální mapa je závazným státním mapovým dílem velkého měřítka, obsahuje body polohového bodového pole, polohopis a popis a může mít formu digitální mapy, analogové mapy nebo digitalizované mapy. Více katastrální vyhláška č.357/2013 Sb. v platném znění.
Aktualizační cyklus Data pochází z katastrální mapy, konkrétně obsahuje KMD, DKM, KM-D a analogovou mapu. To zajišťuje plné pokrytí celého území České republiky. Data DKM a KMD jsou aktualizována průběžně a jsou stará cca 2 hodiny. KM-D se aktualizuje jednou za tři měsíce. Analogová mapa i KM-D jsou doplněny OMP (orientační mapou parcel), která je zobrazována jako změny nad rastrem a je aktualizována rovněž průběžně. Analogová mapa je aktualizována jednou ročně, ale v případě velkého počtu změn může být aktualizována i častěji.
Podmínky užití - zpoplatnění datVeřejný přístup není omezován a je poskytován v souladu s vyhláškou č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky a zákonem 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí.
Omezení přístupu – podmínky užití a jiná omezenípřístup není omezován
http://www.cuzk.cz/Predpisy/Podminky-poskytovani-prostor-dat-a-sitovych-sluzeb/Podminky-poskytovani-prostorovych-dat-CUZK.aspx
Prohlížení dat
Prohlížet data
Kontakt - informace o produktuČeský úřad zeměměřický a katastrální , tel: +420 284 044 455 , e-mail: cuzk.helpdesk@cuzk.cz
mapa
Poslední aktualizace produktu:
2017-01-11
Poslední aktualizace informací:
2017-01-11
.
.

Rozsah a podmínky poskytování údajů z katastru nemovitostí se řídí vyhláškou č. 162/2001 Sb. o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky.