Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky EnglishIndex českých exonym

Publikace se zabývá geografickými jmény mimo území ČR, endonymy a českými exonymy. Vzhledem k rozsahu byla vybrána především běžněji užívaná jména. 3. vydání (2019) podstatným způsobem opravuje vydání minulá a obsahuje doplněnou nebo opravenou řadu geografických jmen z celého světa. Nejdůležitější změnou je uvedení endonym nejen v přepisu do latinky, ale i v původním, v zemi užívaném písmu. Jména jsou uvedena v oficiálním jazyce území a propojena se standardizovanými českými geografickými jmény (exonymy). Výběrově jsou doplněny informace o původu názvů. Součástí publikace jsou rovněž dodatky a opravy publikace Česká jména moří a mezinárodních území. Na 212 stránkách publikace najdeme 2629 českých exonyma a k nim náležejících endonym. Publikace obsahuje také slovník kódů jmen států a slovník kódů jazyků podle příslušných ISO norem. Tištěná publikace s ISBN 978-80-88197-20-1 je v prodeji za 150 Kč a má náklad 100 výtisků. PDF verze je ke stažení z Geoportálu ČÚZK za 30 Kč.Identifikace dat

Citace
Název zdroje: Index českých exonym
Alternativní název:
Referenční datum
Referenční datum: 2011-01-01
Událost: revize
Identifikátor dat
Jedinečný identifikátor: https://cuzk.cz/CZ-00025712-CUZK_EXONYMA_T
Jedinečný identifikátor: 63275
Kontakt na organizaci zodpovědnou za data
Jméno osoby: Švehlová Irena, p.fil.a hist.
Název organizace: Český úřad zeměměřický a katastrální
Informace o odpovědné organizaci
Kontaktní telefon
Telefon: +420 284 041 613
Fax: +420 284 041 416
Adresa
Dodací místo: Pod sídlištěm 1800/9
Město: Praha 8
Poštovní kód: 182 11
Země: Česká republika
Online zdroj
Kontaktní hodiny: Po-Pá 9-14 CET
Dodatečné informace:
Role: správce
Další informace:
Abstrakt: Publikace se zabývá geografickými jmény mimo území ČR, endonymy a českými exonymy. Vzhledem k rozsahu byla vybrána především běžněji užívaná jména. 3. vydání (2019) podstatným způsobem opravuje vydání minulá a obsahuje doplněnou nebo opravenou řadu geografických jmen z celého světa. Nejdůležitější změnou je uvedení endonym nejen v přepisu do latinky, ale i v původním, v zemi užívaném písmu. Jména jsou uvedena v oficiálním jazyce území a propojena se standardizovanými českými geografickými jmény (exonymy). Výběrově jsou doplněny informace o původu názvů. Součástí publikace jsou rovněž dodatky a opravy publikace Česká jména moří a mezinárodních území. Na 212 stránkách publikace najdeme 2629 českých exonyma a k nim náležejících endonym. Publikace obsahuje také slovník kódů jmen států a slovník kódů jazyků podle příslušných ISO norem. Tištěná publikace s ISBN 978-80-88197-20-1 je v prodeji za 150 Kč a má náklad 100 výtisků. PDF verze je ke stažení z Geoportálu ČÚZK za 30 Kč.
Účel:
Zodpovědná organizace
Jméno osoby: Švehlová Irena, p.fil.a hist.
Název organizace: Český úřad zeměměřický a katastrální
Informace o odpovědné organizaci
Kontaktní telefon
Telefon: +420 284 041 613
Fax: +420 284 041 416
Adresa
Dodací místo: Pod sídlištěm 1800/9
Město: Praha 8
Poštovní kód: 182 11
Země: Česká republika
Online zdroj
Kontaktní hodiny: Po-Pá 9-14 CET
Dodatečné informace:
Role: správce
Informace o údržbě
Četnost údržby a aktualizace : nepravidelně
Datum plánované revize zdroje:
Poznámka k údržbě:
Klíčová slova
Klíčové slovo: Zeměpisné názvy
Oficiálně registrovaný tezaurus
Referenční datum
Referenční datum: 2008-06-01
Událost: zveřejnění
Organizace zodpovědná za tezaurus:
Název organizace: Joint Research Centre
Role: kontaktní bod
Klíčová slova
Oficiálně registrovaný tezaurus
Referenční datum
Referenční datum: 2009-01-01
Událost: zveřejnění
Organizace zodpovědná za tezaurus:
Název organizace: Český úřad zeměměřický a katastrální
Role: kontaktní bod
Klíčová slova
Klíčové slovo: publikace
Oficiálně registrovaný tezaurus
Název: Ostatní klíčová slova
Referenční datum
Referenční datum: 2013-07-18
Událost: revize
Organizace zodpovědná za tezaurus:
Název organizace: Český úřad zeměměřický a katastrální
Role: původce
Omezení zdroje
Podmínky pro přístup a užití: Dle Vyhlášky č. 31/1995 Sb.
Data evidovaná v Národním katalogu otevřených dat: Ne
Typ prostorové reprezentace: grid
Prostorové rozlišení
Odpovídající měřítko
Měřítkové číslo: 0
Jazyk zdroje: cze
Znaková sada: utf8
Tematická kategorie: geografická informace
Rozsah dat
Informace o rozsahu:
Geografické ohraničení
Minimální ohraničující pravoúhelník
Nejzápadnější souřadnice: 12.09
Nejvýchodnější souřadnice: 18.86
Nejjižnější souřadnice: 48.55
Nejsevernější souřadnice: 51.06
Časový rozsah -
Výškový rozsah
Minimální hodnota:
Maximální hodnota:
Výškový systém:

Referenční systém (polohový, výškový nebo časový)


Distribuce

Distribuční formát
Název: TISK
Verze:
Název: PDF
Verze:
Distributor
Kontaktní informace:
Název organizace: Český úřad zeměměřický a katastrální
Informace o odpovědné organizaci
Kontaktní telefon
Telefon: +420 284 043 533
Fax:
Adresa
Dodací místo: Pod sídlištěm 1800/9
Město: Praha 8
Poštovní kód: 182 11
Země: Česká republika
Kontaktní hodiny: Po-Pá 9-14 CET
Dodatečné informace: Přesné informace o otevírací době prodejny map jsou uvedeny na http://www.cuzk.cz/Zememerictvi/Geograficke-podklady/Prodejny-map/Oteviraci-hodiny-prodejen-map.aspx
Role: distributor
Způsob objednání
Poplatky: Dle Vyhlášky č. 31/1995 Sb.

Kvalita dat

Úroveň působnosti
Úroveň popisu kvality: série datových sad
Zpráva - soulad s INSPIRE
Identifikátor zkoušky: CZ-00025712-CUZK_EXONYMA_T-DQ_DomainConsistency-1
Soulad
Specifikace
Alternativní název: DIRECTIVE 2007/2/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 14 March 2007 establishing an Infrastructure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE)
Referenční datum
Referenční datum: 2007-04-26
Událost: zveřejnění
Popis testu: Testování souladu série datových sad s prováděcími pravidly INSPIRE pro interoperabilitu sad prostorových dat a služeb prostorových dat.
Míra souladu: ne
Původ dat
Informace o původu dat: ?