Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky English


Topografická databáze České republiky (Data200) - vrstva Terénní reliéf

.
Informace o produktu
NázevTopografická databáze České republiky (Data200) - vrstva Terénní reliéf
Obchodní kód Obchodní kód není stanoven
Výdejní jednotkaČR
Cena za jednotkuBez poplatků
Výdejní formátySHP(JTSK)
Souřadnicové systémyS-JTSK / Krovak East North
Popis produktuTopografická databáze České republiky (Data200) - vrstva Terénní reliéf. Vrstva obsahuje kótované body, vrstevnice, vstupy do jeskyní, skalní stěny, stupně, srázy, digitální model reliéfu a stínovaný reliéf. Vrstevnice jsou odvozeny na základě 3D výškopisu Data50 v intervalu základních vrstevnic 50 m, doplňkové vrstevnice v intervalu 25 m jsou vygenerovány automatizovaně. Digitální model reliéfu je vygenerovaný na podkladě kótovaných bodů a vrstevnic: z vrstevnic a kót je odvozena trojúhelníková síť (TIN) a z té je následně vytvořen rastr digitálního modelu reliéfu. Velikost pixelu činí 50 x 50 m. Stínovaný reliéf je odvozený na podkladě digitálního modelu reliéfu s osvětlením od severozápadu pod úhlem 45 stupňů s pětinásobným umělým převýšením. Velikost pixelu je 50 x 50 m. Přesnost terénního reliéfu limituje kvalita vrstevnic generalizovaných do měřítka Data200.
Aktualizační cyklus - stav aktualizace Celá datová sada je aktualizována 1x ročně. Informace o aktuálnosti jednotlivých typů objektů viz dokument Katalog Data200.
Stav aktualizace
Podmínky přístupu a použití Podmínky užití viz Obchodní podmínky ZÚ
Bez poplatků
Licence Creative Commons CC BY 4.0
Poskytováno na základě Podmínek užití produktů poskytovaných jako otevřená data.
Prohlížení dat - stahování dat Stažení dat
Prohlížet data
Kontakt - informace o produktuZeměměřický úřad , tel: +420 284 041 605 , e-mail: ZU-obchod@cuzk.cz
mapa
Poslední aktualizace produktu:
2020-01-01
Poslední aktualizace/revize informací:
2021-01-27
.
.