Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky EnglishSoubor správních hranic a hranic katastrálních území ČR - úvod

Soubor správních hranic a hranic katastrálních území ČR je vektorový soubor vymezující území správních jednotek všech úrovní v rámci celé České republiky. Tvoří jej plošné objekty hranic České republiky, oblastí, krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností, obcí s pověřeným úřadem, obcí, katastrálních území, správních obvodů (jen pro hl. m. Prahu), městských částí (obvodů) pro hl. m. Prahu a některá statutární města a hranice základních sídelních jednotek. Dále jsou součástí souboru popisné informace - atributy těchto hranic.

Zdrojem grafických i popisných informací tohoto produktu je Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) , který je jedním ze základních registrů ČR. Základní registry jsou v legislativním řádu ČR zakotveny zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech, v platném znění. RÚIAN obsahuje informace o územních prvcích, územně evidenčních jednotkách, adresách na území ČR a jejich vzájemných vazbách. Data jsou spravována Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním ve spolupráci s Českým statistickým úřadem.

Aktualizace souboru je prováděna z RÚIAN čtvrtletně, aktuální soubory jsou vydávány vždy se stavem k 1. lednu, 1. dubnu, 1. červenci a 1. říjnu.

Soubor správních hranic a hranic katastrálních území je poskytován ve formě souborových dat ve formátech DGN, DXF a SHP a souřadnicových systémech S-JTSK, WGS84 a WGS84/UTM, jako komplet všech vrstev hranic územních prvků a jejich atributů.

Informace o produktu naleznete v pravém menu na této stránce.

Soubor správních hranic a hranic katastrálních území je zpřístupněn též prostřednictvím prohlížecí a stahovací služby, o nichž naleznete informace v oddíle Síťové služby.

Prohlížecí službu je možno volně využít ve všech aplikacích (klientech). Na Geoportále ČÚZK lze k jejímu prohlížení využít mapové okno na úvodní stránce sekce Aplikace, nebo klienta Geoprohlížeč.

K objednání souborových dat a stahovací WFS služby můžete využít internetový obchod.

Poslední aktualizace:
Autor: 333