Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky English


Souřadnicové referenční systémy

Zeměpisné soustavy souřadnicových sítí

Zeměpisná jména

Územní správní jednotky

Adresy

Parcely

Dopravní sítě

Vodstvo

Nadmořská výška

Využití území

Ortofotosnímky

Budovy

Odkazy


Vodstvo

Definice: Prvky vodstva, včetně mořských oblastí a všech ostatních s nimi souvisejících vodních těles a prvků, včetně povodí a dílčích povodí.

Prostorové informace jsou poskytovány prostřednictvím těchto skupin prostorových objektů:

  • Hydrografická základna (Hydro - base) obsahuje jediný prostorový objekt, který je abstraktní.
  • Hydrografické fyzické vody (Hydro - Physical Waters) s typy prostorových objektů: Křížení (Crossing), Přehrada nebo jez (DamOrWeir), Dílčí povodí (DrainageBasin), Pobřežní hráz (Embankment), Vodopád (Falls), Brod (Ford), Hranice zátopy (LandWaterBoundary), Plavební komora (Lock), Peřeje (Rapids), Povodí řeky (RiverBasin), Pobřeží (Shore), Pobřežní stavba (ShorelineConstruction), Jez (Sluice), Stojatá voda (StandingWater), Vodní tok (Watercourse) a Mokřad (Wetland).
  • Hydro - Network s typy prostorových objektů: Hydrografický uzel (HydroNode), Segment vodních toků (WatercourseLink), Posloupnost segmentů vodních toků (WatercourseLinkSequence) a Oddělené křížení vodních toků (WatercourseSeparatedCrossing).

Data v resortu ČÚZK

Resort ČÚZK poskytuje data tématu Vodstvo harmonizovaná dle INSPIRE datové specifikace podle aplikačního schématu Physical Waters a podle aplikačního schématu Hydro - Network.

Poslední aktualizace: 05.1.2018
Poslední revize:
Autor: 95