Geoportal ČÚZK
Access to map products and services


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky English
News on data sets

11.11.2019
Aktualizace dat a prohlížecí služby nové podoby SM 5
Byla provedena pravidelná aktualizace nové podoby Státní mapy 1:5 000. Data poskytovaná ve formě rastrových nebo vektorových souborů, případně prohlížecí služby, již pokrývají 96,2% území České republiky, tj. 75 865,55 km2.
more
09.10.2019
ZABAGED® - aktualizace
V říjnu 2019 byly zpřístupněny uživatelům zaktualizované sady těchto typů objektů ZABAGED®: elektrické vedení přenosové a distribuční sítě, stožáry elektrického vedení, rozvodny a transformovny, čerpací stanice pohonných hmot, bunkry, golfové areály, maloplošné zvláště chráněné území a definiční body adresních míst. Průběžně byly během celého období aktualizovány definiční čáry ulic podle návrhu obcí současně s definičními body náměstí.
more

News archive


Archivní ortofoto černobílé – změna výdejní jednotky

10.11.2014

.
Archivní ortofoto černobílé – změna výdejní jednotky
Archivní ortofoto České republiky, černobílé bylo přeuloženo z původní ukládací a výdejní jednotky po mapových listech Základní mapy 1:10 000 do kladu listů Státní mapy 1:5 000.
Došlo tak ke sjednocení výdejních jednotek souborových dat pro všechny typy produktů ortofota (aktuální, archivní barevné a archivní černobílé).
.
.