Geoportal ČÚZK
Access to map products and services


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky English
News on data sets

11.11.2019
Aktualizace dat a prohlížecí služby nové podoby SM 5
Byla provedena pravidelná aktualizace nové podoby Státní mapy 1:5 000. Data poskytovaná ve formě rastrových nebo vektorových souborů, případně prohlížecí služby, již pokrývají 96,2% území České republiky, tj. 75 865,55 km2.
more
09.10.2019
ZABAGED® - aktualizace
V říjnu 2019 byly zpřístupněny uživatelům zaktualizované sady těchto typů objektů ZABAGED®: elektrické vedení přenosové a distribuční sítě, stožáry elektrického vedení, rozvodny a transformovny, čerpací stanice pohonných hmot, bunkry, golfové areály, maloplošné zvláště chráněné území a definiční body adresních míst. Průběžně byly během celého období aktualizovány definiční čáry ulic podle návrhu obcí současně s definičními body náměstí.
more

News archive


ZABAGED® - aktualizace evidovaných silnic, dálnic, ulic a náměstí

04.07.2011

.
ZABAGED® - aktualizace evidovaných silnic, dálnic, ulic a náměstí
Od 4.7. jsou data ZABAGED® poskytována s evidovanými silnicemi, dálnicemi a s objekty ležícími na těchto silnicích, dálnicích podle dat předaných Silniční databankou Ostrava a s ulicemi a definičními body náměstí podle dat předaných Českým statistickým úřadem se stavem k 31.12.2010.
.
.