Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky English


Prohlášení o přístupnosti

Na webové prezentaci Geoportálu ČÚZK jsou informace související s výkonem veřejné správy uveřejňovány tak, aby se s nimi v nezbytném rozsahu mohly seznámit i osoby se zdravotním postižením. Webová prezentace Geoportálu ČÚZK tedy vyhovuje požadavkům kladeným Vyhláškou č. 64/2008 o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti).

Při tvorbě a správě stránek Geoportálu ČÚZK bylo postupováno podle metodik WCAG Priority 1&2 (AA) a Pravidel přístupného webu.
Stránky jsou vytvořeny podle specifikace XHTML 1.0 Strict a dodržují syntaktickou a sémantickou správnost. Obsah je oddělen od stylu pomocí CSS, díky tomu je možné web prezentovat na dalších výstupních zařízeních. Velikost písma je definovaná v relativních jednotkách, takže písmo lze zvětšovat i zmenšovat pomocí nastavení prohlížeče.

Výjimky z přístupnosti

Na webové prezentaci jsou uplatněny výjimky z následujících podmíněně povinných pravidel:

Informace sdělované prostřednictvím skriptů, objektů, appletů, kaskádových stylů, cookies a jiných doplňků na straně uživatele jsou dostupné i bez kteréhokoli z těchto doplňků (Pravidlo č.3).
Obsah ani kód webové stránky nesmí předpokládat ani vyžadovat konkrétní způsob použití ani konkrétní programové vybavení (Pravidlo č. 9).

Výjimka: Webová prezentace vyžaduje ke své bezproblémové funkčnosti podporu JavaScriptu (zobrazování map) a cookies. Jedná se o zobrazování map, metadatový klient (CSW klient), otevírání Obchodního modulu.
U map je pak vzhledem ke grafickému charakteru sdělování informací vyžadováno, aby je uživatel byl schopen vnímat zrakem.

Informace sdělované prostřednictvím skriptů, objektů, appletů, kaskádových stylů, cookies a jiných doplňků na straně uživatele jsou dostupné i bez kteréhokoli z těchto doplňků.
Výjimka: Zobrazování map, metadatový klient (CSW klient), otvírání Obchodního modulu vyžaduje podporu JavaScriptu.

Nová okna se otevírají jen v odůvodněných případech a uživatel je na to předem upozorněn (Pravidlo č. 11).
Výjimka: Obchodní modul, mapové aplikace a odkazy na cizí webové stránky se otevírají v novém okně.

Audit přístupnosti

Audit přístupnosti byl proveden během ledna 2009 pracovníky obecně prospěšné společnosti TyfloCentrum Brno, o. p. s., spolurealizátora projektu Blind Friendly Web. Na základě provedených testů lze webovou prezentaci prohlásit za přístupnou pro těžce zdravotně postižené uživatele. TyfloCentrum Brno, o. p. s. také potvrzuje, že webová prezentace Geoportálu ČÚZK ke dni 6.4.2009 vyhovuje požadavkům vyhlášky č. 64/2008 o přístupnosti webových stránek orgánů veřejné správy.

Kontakt na správce webu

Vaše náměty, postřehy či informace o problémech, na které narazíte při používání tohoto webu, můžete poslat na e-mail podpora.zums@cuzk.cz. Tyto kontakty slouží pouze pro řešení technických záležitostí, týkajících se této webové prezentace.

Poslední aktualizace: 05.1.2018
Poslední revize: