Geoportal ČÚZK
Access to map products and services


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky English
News about network services

08.03.2019
Nové webové služby nad daty RÚIAN
Zeměměřický úřad připravil nové webové služby umožňující dosažení jednotných výsledků vyhledávání a lokalizace v různých mapových aplikacích podle aktuálních údajů Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN).
more
02.01.2019
Nová prohlížecí služba WMS Data50
Byla zveřejněna nová prohlížecí služba WMS Data50, která poskytuje obraz dat topografické databáze České republiky Data50.
more

News archive


Zapojení nové externí stanice Polom do sítě CZEPOS

22.09.2011

.
Zapojení nové externí stanice Polom do sítě CZEPOS
K síti CZEPOS byla připojena nová externí stanice – stanice Polom.
Konfigurace stanic CZEPOS na území ČR se tak rozšířila na celkový počet 28 stanic. Správcem stanice je Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad (VGHMÚř) a do sítě CZEPOS je tato stanice zapojena prostřednictvím Výzkumné a experimentální sítě pro observace GNSS (VESOG). Stanice Polom přijímá signály navigačního systému GPS-NAVSTAR, se systémem GLONASS není kompatibilní. Ze stanice Polom jsou poskytovány služby RTK (real time kinematics / kinematika v reálném čase) a DGPS (diferenční GPS) na stávající adrese czeposr.cuzk.cz a portu 2100.
.
.