Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky EnglishZákladní mapa České republiky 1:200 000

Základní mapa České republiky 1:200 000 (ZM 200) je základním státním mapovým dílem středního měřítka a je koncipována jako přehledná obecně zeměpisná mapa. Zobrazuje celé území České republiky v souvislém kladu mapových listů, území České republiky je zobrazeno na 18 mapových listech. Rozměry a označení mapových listů ZM 200 představují základní prvek konstrukce kladu mapových listů základních map České republiky. Název mapového listu je shodný se jménem největšího sídla (podle počtu obyvatel) znázorněného na mapovém listu.

ZM 200 obsahuje polohopis, výškopis a popis. Předmětem polohopisu jsou sídla a jednotlivé objekty, komunikace, vodstvo, hranice krajů a okresů, hranice chráněných území, porost a povrch půdy. Předmětem výškopisu je terénní reliéf zobrazený vrstevnicemi a terénními stupni. Popis mapy sestává ze standardizovaného geografického názvosloví, kót vrstevnic, výškových kót, rámových a mimorámových údajů. Předměty obsahu mapy jsou znázorněny pouze na území České republiky.

Od roku 2011 se ZM 200 vyhotovuje digitální technologií z Národní databáze Data200. Tvorbu a aktualizaci ZM 200 zajišťuje Zeměměřický úřad.

Pravidelná plošná aktualizace veškerého obsahu ZM 200 proběhla v roce 2020. Vzhledem k přípravě nové edice státního mapového díla probíhá v současnosti aktualizace ZM ČR formou zapracování významných změn pouze do souborových dat a do prohlížecích služeb. Takto jsou aktualizovány především sídla, komunikace a správní hranice. Stav silničních a železničních komunikací a správního členění v tuto chvíli odpovídá stavu k 2.1.2023, stav sídel odpovídá stavu k 1.1.2022.

Informace o produktech připravených pro poskytování souborových dat ZM 200 naleznete v pravém menu na této stránce.

ZM 200 je zpřístupněna prostřednictvím prohlížecích služeb, o nichž naleznete informace v oddíle Síťové služby.

Prohlížecí službu je možno volně využít ve všech aplikacích (klientech). Na Geoportále ČÚZK lze k jejímu prohlížení využít aplikaci Geoprohlížeč.

K objednání dat a tisků můžete využít internetový obchod.

Poslední aktualizace: 20.3.2023
Poslední revize:
Autor: 192