Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky EnglishData50

Data50 je digitální geografický model území České republiky (ČR) odvozený z kartografické databáze pro Základní mapu ČR 1 : 50 000.
Data50 jsou od dubna 2019 poskytována jako otevřená data ve formátu SHP včetně mapového dokumentu pro zjednodušenou vizualizaci.
Souborová data SHP tvoří 59 typů geografických objektů. Data zahrnují osm tematických oblastí – sídelní, kulturní a hospodářské objekty, komunikace, produktovody a elektrické vedení, vodstvo, hranice územních jednotek, vegetace a povrch, terénní reliéf a popis.

Celá datová série je pravidelně aktualizována. Každoročně je publikován nový stav, kde na části datové sady odpovídající edičnímu plánu ZM 50 je provedeno kompletní zpracování podkladových dat a na zbývající části území ČR proběhla aktualizace silničních komunikací a správního členění. Stav silničních komunikací odpovídá 1. 7. 2018, stav správního členění odpovídá 1. 1. 2018.

Poslední aktualizace: 01.4.2019
Poslední revize:
Autor: 192