Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky EnglishWMS - Katastrální mapy

WMS - Územní jednotky

WMS - Digitalizace katastrální mapy

WMS - ZABAGED® - polohopis

WMS - ZABAGED® - vrstevnice

WMS - ZTM5

WMS - ZTM10

WMS - ZTM25

WMS - ZTM50

WMS - ZTM100

WMS - ZTM250

WMS - MČR500

WMS - MČR1M

WMS - Data50

WMS - Data250

WMS - Ortofoto ČR

WMS - Archivní ortofoto

WMS - Ortofoto CIR

WMS - DMR 4G (Stínovaný model reliéfu)

WMS - DMR 5G (Stínovaný model reliéfu)

WMS - DMP 1G (Stínovaný model povrchu)

WMS - Geonames

WMS - Historická jména

WMS - Bodová pole

WMS - Klady mapových listů

WMS - Kilometrová síť JTSK

WMS - Geografická síť WGS84

WMS – Základní topografické mapy ČR pro KIVS

WMS – Ortofoto ČR pro KIVS

Odkazy


Prohlížecí služby - WMS - úvod:

Prohlížecí WMS služby jsou publikovány dle standardu OGC WMS 1.3.0. Zároveň splňují technické předpisy pro INSPIRE prohlížecí služby. WMS poskytují data v různých souřadnicových systémech. Jejich výčet je uveden ve vlastnostech (GetCapabilities) služeb.Služba umožňuje i dotazy na atributy objektů v mapě (getFeatureInfo).

WMS jsou poskytovány zdarma a bez registrace. Podmínky užití jsou nedílnou součástí metadat každé služby.

Příklady aplikací pro využití služeb jsou uvedeny zde.
Na Geoportálu ČÚZK jsou tyto služby přístupné prostřednictvím mapového okna na úvodní stránce sekce Aplikace a také v aplikaci Geoprohlížeč.

Seznam WMS služeb:
Pro otevření následujících WMS služeb stačí zkopírovat níže uvedené adresy (zvýrazněné tučně) do políčka URL ve WMS klientu.
 • WMS - Katastrální mapy
 • https://services.cuzk.cz/wms/wms.asp?

 • WMS - Územní jednotky
 • https://services.cuzk.cz/wms/local-ux-wms.asp?

 • WMS - Digitalizace katastrální mapy
 • https://services.cuzk.cz/wms/local-dg-wms.asp?

 • WMS - ZABAGED® - polohopis
 • https://ags.cuzk.cz/arcgis/services/ZABAGED_POLOHOPIS/MapServer/WmsServer?

 • WMS - ZABAGED® - vrstevnice
 • https://ags.cuzk.cz/arcgis/services/ZABAGED_VRSTEVNICE/MapServer/WMSServer?

 • WMS - ZTM5
 • https://ags.cuzk.cz/arcgis1/services/ZTM/ZTM5/MapServer/WMSServer?

 • WMS - ZTM10
 • https://ags.cuzk.cz/arcgis1/services/ZTM/ZTM10/MapServer/WMSServer?

 • WMS - ZTM25
 • https://ags.cuzk.cz/arcgis1/services/ZTM/ZTM25/MapServer/WMSServer?

 • WMS - ZTM50
 • https://ags.cuzk.cz/arcgis1/services/ZTM/ZTM50/MapServer/WMSServer?

 • WMS - ZTM100
 • https://ags.cuzk.cz/arcgis1/services/ZTM/ZTM100/MapServer/WMSServer?

 • WMS - ZTM250
 • https://ags.cuzk.cz/arcgis1/services/ZTM/ZTM250/MapServer/WMSServer?

 • WMS - MČR500
 • https://ags.cuzk.cz/arcgis1/services/ZTM/MCR500/MapServer/WMSServer?

 • WMS - MČR1M
 • https://ags.cuzk.cz/arcgis1/services/ZTM/MCR1M/MapServer/WMSServer?

 • WMS - Data50
 • https://ags.cuzk.cz/arcgis/services/DATA50/MapServer/WmsServer?

 • WMS - Data250
 • https://ags.cuzk.cz/arcgis/services/DATA250/MapServer/WmsServer?

 • WMS - Ortofoto ČR
 • https://ags.cuzk.cz/arcgis1/services/ORTOFOTO/MapServer/WMSServer?

 • WMS - Archivní ortofoto
 • https://geoportal.cuzk.cz/WMS_ORTOFOTO_ARCHIV/WMService.aspx

 • WMS - Ortofoto CIR
 • https://geoportal.cuzk.cz/WMS_ORTOFOTO_CIR/WMService.aspx

 • WMS - DMR 4G (Stínovaný model reliéfu)
 • https://ags.cuzk.cz/arcgis2/services/dmr4g/ImageServer/WMSServer?

 • WMS - DMR 5G (Stínovaný model reliéfu)
 • https://ags.cuzk.cz/arcgis2/services/dmr5g/ImageServer/WMSServer?

 • WMS - DMP 1G (Stínovaný model povrchu)
 • https://ags.cuzk.cz/arcgis2/services/dmp1g/ImageServer/WMSServer?

 • WMS - Geonames
 • https://ags.cuzk.cz/arcgis/services/GEONAMES/Geonames/MapServer/WMSServer?

 • WMS - Historická jména
 • https://ags.cuzk.cz/arcgis/services/Pracovni/Historicka_jmena/MapServer/WMSServer?

 • WMS - Bodová pole
 • https://ags.cuzk.cz/arcgis/services/BodovaPole/MapServer/WmsServer?

 • WMS - Klady mapových listů
 • https://ags.cuzk.cz/arcgis/services/KladyMapovychListu/MapServer/WmsServer?

 • WMS - Kilometrová síť JTSK
 • https://ags.cuzk.cz/arcgis/services/Site/JTSK_1KM/MapServer/WmsServer?

 • WMS - Geografická síť WGS84
 • https://ags.cuzk.cz/arcgis/services/Site/GeografickaSitWGS84/MapServer/WmsServer?

 • WMS – Základní topografické mapy ČR pro KIVS
 • https://geoportal.cuzk.cz/WMS_ZTM_KIVS/WMService.aspx

 • WMS – Ortofoto ČR pro KIVS
 • https://geoportal.cuzk.cz/WMS_ORTO_KIVS/WMService.aspx

Poslední aktualizace: 27.10.2023
Poslední revize:
Autor: 95