Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky English


Souřadnicové referenční systémy

Zeměpisné soustavy souřadnicových sítí

Zeměpisná jména

Územní správní jednotky

Adresy

Parcely

Dopravní sítě

Vodstvo

Nadmořská výška

Krajinné pokrytí

Využití území

Ortofotosnímky

Budovy

Odkazy


Nadmořská výška

Definice: Digitální výškový model pevniny, povrchu ledovců a oceánů. Zahrnuje nadmořské výšky pevnin, vodní hloubky a pobřežní čáru.
Týká se dat vektorových, v TIN modelu i gridových.

Prostorové informace jsou poskytovány prostřednictvím těchto skupin prostorových objektů:

  • Nadmořská výška – Základní typy (Elevation - Base Types) bez typů prostorových objektů.
  • Nadmořská výška – Pokrytí pravidelnou mříží (Elevation - Grid Coverage) obsahuje jediný prostorový objekt: Nadmořská výška – pokrytí pravidelnou mříží (ElevationGridCoverage).
  • Nadmořská výška – Vektorové prvky (Elevation - Vector Elements) s typy prostorových objektů: Kóta (SpotElevation), Vrstevnice (ContourLine), Přímka zlomu (BreakLine), Prázdná oblast (VoidArea) a Izolovaná oblast (IsolatedArea).
  • Nadmořská výška – TIN (Elevation -TIN) obsahuje jediný prostorový objekt: Nadmořská výška TIN (ElevationTIN).

Data v resortu ČÚZK

Resort ČÚZK poskytuje data tématu Nadmořská výška harmonizovaná dle INSPIRE datové specifikace podle aplikačního schématu Pokrytí pravidelnou mříží (Elevation - Grid Coverage) a podle aplikačního schématu TIN.


Poslední aktualizace: 05.1.2018
Poslední revize:
Autor: 95