Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky EnglishNovinky o INSPIRE

Archiv aktualit


INSPIRE

INSPIRE - Infrastruktura pro prostorové informace v Evropském společenství, pro kterou stanoví směrnice 2007/2/ES obecná pravidla pro zřízení infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství pro účely politik Společenství v oblasti životního prostředí a politik nebo činností, které mohou mít vliv na životní prostředí. Rozsah prostorových dat je součástí přílohy směrnice 2007/2/ES.

Směrnice je implementována zákonem č. 380/2009 Sb., který novelizuje zákon č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí a zákonem č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví.

Povinnosti vyplývající ze zákona č. 123/1998 Sb.:

  1. Vytvořit a aktualizovat metadata pro soubory prostorových dat a síťové služby na nich založené
  2. Harmonizovat datové sady odpovídající tématům směrnice
  3. Vytvořit interoperabilní síťové služby
  4. Harmonizovat poskytování datových souborů a služeb – zavedení licenčních smluv
  5. O infrastruktuře poskytovat informace – monitorovací zprávy
Povinnosti vyplývající ze zákona č. 200/1994 Sb.:
Pro infrastrukturu pro prostorové informace vytvořit a vést tato základní prostorová data:
  1. základní státní mapová díla pro veřejné použití
  2. geodetické údaje o zařízeních geodetických základů,
  3. databáze,
  4. ortofotosnímky území celé republiky,
  5. databázový soubor geografického názvosloví.

Aktivity resortu ČÚZK při implementaci INSPIRE:

    • Člen poradní skupiny při Evropské komisi ohledně implementace INSPIRE (MIG)
    • Druhý místopředseda KOVIN (Koordinační výbor Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství)
    • Vedení TPS Sdílení dat (technická pracovní skupina pro licence, podmínky pro sdílení dat, legislativu)
    • Vedení TPS Data (technická pracovní skupina pro interoperabilitu, harmonizaci, datovou specifikaci a kvalitu dat)

Resort ČÚZK spravuje datové sady pro témata:

Příloha I

Příloha II

Příloha III

Související legislativa

    Poslední aktualizace: 19.04.2022
    Poslední revize:
    Autor: 95