Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky EnglishMapová služba AGS – ZABAGED® - polohopis

Mapová služba AGS - ZABAGED® - vrstevnice

Mapová služba AGS - GEONAMES

Mapová služba AGS - Bodová pole

Mapová služba AGS - DATA50

Mapová služba AGS - DATA250

Mapová služba AGS - nad daty RÚIAN

Mapová služba AGS – Základní topografické mapy ČR

Mapová služba AGS – Ortofoto ČR

Mapová služba AGS – Základní topografické mapy ČR (Web Mercator)

Mapová služba AGS – Ortofoto ČR (Web Mercator)

Mapová služba AGS - Geomorfologické jednotky ČR – 1998

Mapová služba AGS - Česká jména moří a mezinárodních území

Mapová služba AGS - Česká jména moří a mezinárodních území – Arktida

Mapová služba AGS - Česká jména moří a mezinárodních území – Antarktida

Mapová služba AGS - Jména států a jejich územních částí

Mapová služba AGS - Index českých exonym

Mapová služba AGS - Historická jména

IMAGE služba AGS - Digitální model reliéfu České republiky 4. generace (DMR 4G)

IMAGE služba AGS - Digitální model reliéfu České republiky 5. generace (DMR 5G)

IMAGE služba AGS - Digitální model povrchu České republiky 1. generace (DMP 1G)

IMAGE služba AGS - INSPIRE datová sada pro téma Nadmořská výška - GRID (EL_GRID)

IMAGE služba AGS - INSPIRE datová sada pro téma Nadmořská výška - TIN (EL_TIN)

3D webová služba DMR 4G

3D webová služba DMR 5G

3D webová služba DMR 4G (Web Mercator)

3D webová služba DMR 5G (Web Mercator)

Odkazy


Služby Esri ArcGIS Server

Služby poskytované technologií Esri ArcGIS Server lze využít prostřednictvím jednoho ze dvou přístupových rozhraní - REST a SOAP – která jsou zdokumentována zde:
https://developers.arcgis.com/rest/
https://developers.arcgis.com/rest/enterprise-administration/server/soap.htm.

Dále je možno služby využívat i ve formě standardních OGC služeb. Všechny poskytované (MapServer i Image Server) služby lze připojit jako OGC WMS. Mapové (MapServer) služby lze navíc v případě zdrojových rastrových dat poskytovat i jako OGC WMTS. Pokud jsou zdrojová data ve formě vektorů, lze publikovat i rozhraní pro OGC WFS stahovací službu. (Viz mapová služba Bodová pole.)
Příslušné URl adresy pro připojení do klientů jsou uvedeny v dokumentu přístupném z odkazu OnlineResource v metadatech služeb. Na stránkách Geoportálu ČÚZK lze tuto informaci vyhledat v oddíle Informace o produktu (Vlastnosti služby - Stáhnout dokument Vlastnosti služby - WMS/WMTS/WFS). Například vlastnosti WMS pro službu AGS - Ortofoto ČR jsou publikovány zde.

Služby Esri ArcGIS Server jsou poskytovány zdarma a bez registrace. Podmínky užití jsou nedílnou součástí metadat každé služby.

Seznam Esri ArcGIS Server služeb:
Poslední aktualizace: 15.1.2024
Poslední revize:
Autor: 192