Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky EnglishGeoprocessingové služby - úvod

Geoprocessingové služby jsou webové služby, které umožňují provádět prostorové analýzy nad zdrojovými daty. Služba zpřístupňuje geoprocessingový nástroj který používá vybrané geoprocessingové funkce.

Zeměměřický úřad poskytuje vybrané geoprocessingové služby pro analýzy výškopisných dat. Služby jsou přístupné přes ArcGIS REST a SOAP rozhraní.

Geoprocessingové služby jsou poskytovány zdarma a bez registrace. Podmínky užití jsou nedílnou součástí metadat každé služby.

REST URL Geoprocessingových služeb:

Analýzy terénu

 • Aspect Range
 • https://ags.cuzk.cz/arcgis2/rest/services/AspectRange/GPServer

 • Elevation Range
 • https://ags.cuzk.cz/arcgis2/rest/services/ElevationRange/GPServer

 • Elevation Max
 • https://ags.cuzk.cz/arcgis2/rest/services/ElevationMaxMin/GPServer

 • Slope Range
 • https://ags.cuzk.cz/arcgis2/rest/services/SlopeRange/GPServer
Analýzy viditelnosti
 • Line Of Sight
 • https://ags.cuzk.cz/arcgis2/rest/services/LineOfSight/GPServer

 • Sky Line Graph
 • https://ags.cuzk.cz/arcgis2/rest/services/SkyLineGraph/GPServer

 • Visibility
 • https://ags.cuzk.cz/arcgis2/rest/services/Visibility/GPServer
Tvorba profilu
 • Profile
 • https://ags.cuzk.cz/arcgis2/rest/services/Profile/GPServer
Výpočet objemu zadaného terénního tvaru
 • Surface Difference DMR 5G
 • https://ags.cuzk.cz/arcgis2/rest/services/SurfaceDifference_DMR5G/GPServer

Poslední aktualizace: 29.11.2023
Poslední revize:
Autor: 95