Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky English


3D lokální scéna (S-JTSK)

3D lokální scéna (S-JTSK) je mapová kompozice určená k prohlížení výškopisných dat a znázornění vlastností reliéfu v kombinaci s dalšími vektorovými objekty ve 3D webovém prostředí. Je vytvořena kombinací webových 3D služeb výškového modelu DMR 4G a DMR 5G, image služeb DMR 4G a DMR 5G, mapové služby Ortofoto ČR, mapové služby Základní mapy ČR a služby 3D popisu Geonames. Do této scény se přenášejí výsledky geoprocessingových úloh Vlastnosti reliéfu a Orientační výpočet objemu z aplikace Analýzy výškopisu. Webová scéna je určena pro moderní verze internetových prohlížečů: Internet Explorer verze 11, aktuální verze Mozilla Firefox, Google Chrome a Edge, které podporují technologii WebGL. Plynulost pohybu ve webové scéně je závislá na výkonu grafické karty PC uživatele.Identifikace služby

Citace
Název zdroje: 3D lokální scéna (S-JTSK)
Alternativní název: 3D webová scéna DMR 4G a DMR 5G (S-JTSK)
Referenční datum
Referenční datum: 2018-11-13
Událost: revize
Identifikátor služby
Jedinečný identifikátor: CZ-00025712-CUZK_3DSCENA
Jmenný prostor: ČÚZK
Jedinečný identifikátor: Obchodní kód není stanoven.
Jmenný prostor: ČÚZK
Kontakt na organizaci zodpovědnou za službu
Název organizace: Český úřad zeměměřický a katastrální
Abstrakt: 3D lokální scéna (S-JTSK) je mapová kompozice určená k prohlížení výškopisných dat a znázornění vlastností reliéfu v kombinaci s dalšími vektorovými objekty ve 3D webovém prostředí. Je vytvořena kombinací webových 3D služeb výškového modelu DMR 4G a DMR 5G, image služeb DMR 4G a DMR 5G, mapové služby Ortofoto ČR, mapové služby Základní mapy ČR a služby 3D popisu Geonames. Do této scény se přenášejí výsledky geoprocessingových úloh Vlastnosti reliéfu a Orientační výpočet objemu z aplikace Analýzy výškopisu. Webová scéna je určena pro moderní verze internetových prohlížečů: Internet Explorer verze 11, aktuální verze Mozilla Firefox, Google Chrome a Edge, které podporují technologii WebGL. Plynulost pohybu ve webové scéně je závislá na výkonu grafické karty PC uživatele.
Účel: Zobrazení dat výškového modelu DMR 4G a DMR 5G, příslušných textur vytvořených z 2D rastrových dat Ortofota ČR a Základních map ČR a 3D popisu Geonames v prostředí webu ve 3D. Do této scény se přenášejí výsledky geoprocessingových úloh Vlastnosti reliéfu a Orientační výpočet objemu z aplikace Analýzy výškopisu.
Zodpovědná organizace
Jméno osoby:
Název organizace: Český úřad zeměměřický a katastrální
Informace o odpovědné organizaci
Kontaktní telefon
Telefon: +420 284 044 455
Fax: +420 284 041 420
Adresa
Dodací místo: Pod sídlištěm 9
Město: Praha 8
Poštovní kód: 182 11
Země: Česká republika
Online zdroj
Kontaktní hodiny:
Dodatečné informace:
Role: správce
Klíčová slova
Klíčové slovo: výškopis
Klíčové slovo: digitální model reliéfu
Klíčové slovo: výškový bod
Klíčové slovo: nadmořská výška
Klíčové slovo: DMR
Klíčové slovo: 3D
Oficiálně registrovaný tezaurus
Název zdroje: Terminologický slovník ČÚZK
Referenční datum
Referenční datum: 2009-01-01
Událost: zveřejnění
Organizace zodpovědná za tezaurus:
Název organizace: Český úřad zeměměřický a katastrální
Role: kontaktní bod
Klíčová slova
Klíčové slovo: infoMapAccessService
Oficiálně registrovaný tezaurus
Název zdroje: ISO - 19119 geographic services taxonomy
Referenční datum
Referenční datum: 2010-01-19
Událost: zveřejnění
Organizace zodpovědná za tezaurus:
Název organizace:
Role:
Omezení zdroje
Legislativní omezení služby
Podmínky pro přístup a užití: Bez poplatků
Omezení veřejného přístupu: jiné omezení
Jiná omezení: Žádné
Bezpečnostní omezení služby
Klasifikace: neklasifikované
Název typu služby: jiná služba
Verze služby:
Rozsah služby
Informace o rozsahu: 100 % území České republiky, tj. 78 865 km2.
Geografické ohraničení
Minimální ohraničující pravoúhelník
Nejzápadnější souřadnice: 12.09
Nejvýchodnější souřadnice: 18.86
Nejjižnější souřadnice: 48.55
Nejsevernější souřadnice: 51.06
Výškový rozsah
Minimální hodnota: 115.0
Maximální hodnota: 1602.0
Výškový systém: Baltský po vyrovnání (m n.m.)
Typ vazby: těsný
Obsahovaná operace
Název operace: LERC
Platformy zpracování (DCP): LERC
Přístupové místo

Distribuce

Distribuční formát
Možnosti přenosu

Kvalita služby

Úroveň působnosti
Úroveň popisu kvality: služba
Zpráva - soulad s INSPIRE
Identifikátor zkoušky:
Kód: CZ-00025712-CUZK_3DSCENA-DQ_DomainConsistency-1
Soulad
Specifikace
Název zdroje: Nařízení Komise (ES) č. 976/2009 ze dne 19. října 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o síťové služby
Alternativní název:
Referenční datum
Referenční datum: 2009-10-20
Událost: zveřejnění
Popis testu: Testování souladu aplikace s prováděcími pravidly INSPIRE pro síťové služby.
Míra souladu: ne