Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky EnglishINSPIRE služba transformace souřadnic - úvod:

ČÚZK poskytuje on-line službu transformace souřadnic ve formě WCTS (Web Coordinate Transformation Service) podle standardu Open Geospatial Consortium, Inc. (OGC) verze 0.4.0. a současně podle specifikací INSPIRE stanovených Technickým návodem pro INSPIRE služby transformace souřadnic v. 2.1.

Služba umožňuje převádět digitální geoprostorová data mezi souřadnicovými referenčními systémy S-JTSK, S-JTSK/05, ETRS89 a WGS 84, včetně transformace výšek mezi systémy ETRS89 (GRS80), Bpv a WGS 84. Zároveň služba umožňuje transformace mezi souřadnicovými referenčními systémy stanovenými směrnicí INSPIRE: ETRS89-LAEA, ETRS89-LCC, ETRS89-TM33 a ETRS89-TM34, a to včetně transformace výšek v systému EVRS, a dále mezi referenčními systémy WGS 84 / UTM 33, WGS 84 / UTM 34 a WGS 84 / Pseudo-Mercator.

Služba využívá výpočetní modul programu ETJTZU 2019 verze 2019-10-01 schválený ČÚZK pro transformaci mezi ETRS89 a S-JTSK pomocí zpřesněné globální transformace použitelné pro data získaná pomocí GNSS v období od 1. 1. 2018.

Střední polohová chyba transformace mezi systémy S-JTSK a ETRS89 (ETRF2000) při použití služby dosahuje hodnoty: mp = 0.036 m.

Střední polohová chyba transformace mezi systémy ETRS89 (ETRF2000) a WGS84 (G873) při použití služby dosahuje hodnoty: mp = 0.019 m.

Poskytované operace a seznam souřadnicových systémů, mezi kterými jsou transformace poskytovány, jsou uvedeny ve vlastnostech služby (GetCapabilities). Službu je možné použít samostatně nebo jako součást dalších služeb a aplikací.

Služba zveřejněná na Geoportálu ČÚZK poskytuje tyto operace :

  • GetCapabilities - operace umožňuje klientovi požadovat a dostat zpět služby metadat.
  • Transform - operace umožňuje klientovi žádat a přijímat transformaci zpět.
  • IsTransformable - operace umožňuje klientovi dotázat se serveru, zda je transformace možné provádět.

Na Geoportálu ČÚZK je zpřístupněn klient služby - aplikace Transformace souřadnic.

Služba je poskytována zdarma a bez registrace.

Zeměměřický úřad poskytuje dále na základě žádosti Transformační program ETJTZÚ určený pro operační systém Windows, nebo výpočetní modul tohoto programu Transformační knihovnu ETJTZÚDL ve formátu DLL určenou pro operační systém Windows, případně operační systém Linux, a to na základě této žádosti. Uvedené digitální produkty jsou zpoplatněny, jak je uvedeno ve Vyhlášce ČÚZK č. 31/1995, kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, a současně konkretizováno v Zásadách užívání dat a služeb Zeměměřického úřadu.

Poslední aktualizace: 24.04.2024
Poslední revize:
Autor: 95