Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky EnglishZABAGED® - výškopis - úvod

Výškopisná data Zeměměřického úřadu poskytují informace o výškových poměrech terénního reliéfu, respektive povrchu (včetně staveb a rostlinného pokryvu) České republiky. Zeměměřický úřad v současné době spravuje a poskytuje několik výškopisných datových sad rozdílné úrovně podrobnosti a přesnosti výškopisu.

Vrstevnice DMR 5G vznikly odvozením z produktu Digitální model reliéfu 5.generace (DMR 5G). Obsah datové sady tvoří 3 typy objektů vrstevnic se základním intervalem 1 m a doplňkové vrstvy spádovek a popisu vrstevnic. Všechny objekty jsou reprezentovány trojrozměrnou vektorovou prostorovou složkou.

ZABAGED® - výškopis grid 10 x 10 m je digitální model reliéfu v podobě pravidelné mříže (10 x 10 m) trojrozměrně vedených (3D) bodů, který je odvozený z vrstevnic a terénních hran ZABAGED®. Přesnost výšky jednotlivých výškopisných bodů je obdobná jako u zdrojových vrstevnic, tedy 0,7-1,5 m v odkrytém terénu, 1-2 m v sídlech a 2-5 m v zalesněném terénu.

Digitální model reliéfu České republiky 4. generace (DMR 4G) představuje zobrazení přirozeného nebo lidskou činností upraveného zemského povrchu v digitálním tvaru ve formě výšek diskrétních bodů v pravidelné síti (5 x 5 m) bodů s úplnou střední chybou výšky 0,3 m v odkrytém terénu a 1 m v zalesněném terénu.

Digitální model reliéfu České republiky 5. generace (DMR 5G) představuje zobrazení přirozeného nebo lidskou činností upraveného zemského povrchu v digitálním tvaru ve formě výšek diskrétních bodů v nepravidelné trojúhelníkové síti (TIN) bodů s úplnou střední chybou výšky 0,18 m v odkrytém terénu a 0,3 m v zalesněném terénu.

Digitální model povrchu České republiky 1. generace (DMP 1G) představuje zobrazení území včetně staveb a rostlinného pokryvu ve formě nepravidelné sítě výškových bodů (TIN) s úplnou střední chybou výšky 0,4 m pro přesně vymezené objekty (budovy) a 0,7 m pro objekty přesně neohraničené (lesy a další prvky rostlinného pokryvu).

Datová sada INSPIRE - Nadmořská výška GRID (EL GRID) představuje Digitální model reliéfu 4. generace (DMR 4G) ve formě standardizované dle příslušné směrnice INSPIRE.

Datová sada INSPIRE - Nadmořská výška TIN (EL TIN) představuje Digitální model reliéfu 5. generace (DMR 5G) ve formě standardizované dle příslušné směrnice INSPIRE.

Podrobné informace o uvedených produktech naleznete v pravém menu na této stránce včetně popisu formátů dat a dále i Technické zprávy DMR 4G a DMR 5G, které popisují technologické postupy zpracování uvedených produktů, charakteristiky jejich přesnosti, předpokládané oblasti užití a doporučené zásady jejich užívání.

Data ZABAGED® - výškopis jsou zpřístupněna prostřednictvím prohlížecích služeb, o kterých naleznete informace v oddíle Síťové služby. Prohlížecí služby je možno volně využít ve všech aplikacích (klientech). Na Geoportále ČÚZK lze k jejich prohlížení využít mapové okno na úvodní stránce sekce Aplikace, nebo klienta Geoprohlížeč.

Datová sada INSPIRE - Nadmořská výška GRID (EL GRID) je zpřístupněna prostřednictvím stahovací služby WCS.

Datová sada INSPIRE - Nadmořská výška TIN (EL TIN) je zpřístupněna prostřednictvím stahovací služby WFS.

K objednání dat a stahovací služby WFS můžete využít internetový obchod.

Poslední aktualizace: 03.01.2022
Poslední revize:
Autor: 910