Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky English


Stahovací služby WFS

Stahovací služby WFS (Web Feature Service) umožňují stažení souborů prostorových dat ve vektorové podobě. WFS je standard vyvíjený organizací OGC.

Stahovací služby WFS v resortu ČÚZK

Resort ČÚZK poskytuje stahovací služby WFS pro vybrané datové sady resortu ČÚZK. Služby splňují Technické pokyny pro INSPIRE stahovací služby v. 3.1 a požadavky standardu OGC WFS 2.0.0. Pro data harmonizovaná dle INSPIRE datových specifikací jsou resortem ČÚZK poskytovány WFS služby pro INSPIRE téma Parcely (CP), Adresy (AD), Územní správní jednotky (AU), Vodstvo (HY), Zeměpisná jména (GN), Dopravní sítě (TN), Budovy (BU) a Využití území (LU).

Služby podporují následující operace:
  • GetCapabilities - umožňuje požadovat a dostat zpět základní informace o službě (např. podporované operace, filtry, souř. systémy atd.).
  • GetFeature - umožňuje obdržet požadované prvky datové sady ve formátu GML.
  • DescribeFeatureType - umožňuje obdržet XML schéma obsahující popis typů prvků poskytovaných službou.
  • ListStoredQueries - umožňuje obdržet seznam podporovaných tzv. uložených dotazů (stored query).
  • DescribeStoredQueries - umožňuje obdržet seznam podporovaných tzv. uložených dotazů (stored query) včetně popisu parametrů.


Poslední aktualizace: 29.4.2022
Poslední revize:
Autor: 95