Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky EnglishData50

Data50 je digitální geografický model území České republiky (ČR) odvozený z kartografické databáze pro Základní mapu ČR 1 : 50 000.
Data50 jsou od dubna 2019 poskytována jako otevřená data ve formátu SHP včetně mapového dokumentu pro zjednodušenou vizualizaci.
Souborová data SHP tvoří 59 typů geografických objektů. Data zahrnují osm tematických oblastí sídelní, kulturní a hospodářské objekty, komunikace, produktovody a elektrické vedení, vodstvo, hranice územních jednotek, vegetace a povrch, terénní reliéf a popis.
Data50 jsou zpřístupněna prostřednictvím prohlížecích služeb, o nichž naleznete informace v oddíle Síťové služby.
Prohlížecí službu je možno volně využít ve všech aplikacích (klientech). Na Geoportále ČÚZK lze k jejímu prohlížení využít mapové okno na úvodní stránce sekce Aplikace, nebo klienta Geoprohlížeč.


Stav datové série odpovídá tvorbě ZM 50 zpracované v rámci Edičního plánu ČÚZK, mimo to probíhá ještě aktualizace ZM 50 formou zapracování významných změn, především silničních komunikací a správního členění, v rámci celé ČR. Stav silničních komunikací odpovídá minimálně 1. 7. 2019, stav správního členění odpovídá minimálně 1. 1. 2019.

Poslední aktualizace: 10.02.2020
Poslední revize:
Autor: 192