Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky English


Transformace souřadnic

Aplikace Transformace souřadnic je klientské rozhraní Geoportálu ČÚZK pro využití služby transformace souřadnic, která umožňuje převádět digitální geoprostorová data mezi systémy S- JTSK, S-JTSK/05 a ETRS89.Identifikace služby

Citace
Název zdroje: Transformace souřadnic
Alternativní název: Transformace
Referenční datum
Referenční datum: 2014-09-29
Událost: revize
Identifikátor služby
Jedinečný identifikátor: CZ-00025712-CUZK_TRANSFORMACE
Jmenný prostor: ČÚZK
Jedinečný identifikátor: Obchodní kód není stanoven.
Jmenný prostor: ČÚZK
Kontakt na organizaci zodpovědnou za službu
Název organizace: Český úřad zeměměřický a katastrální
Abstrakt: Aplikace Transformace souřadnic je klientské rozhraní Geoportálu ČÚZK pro využití služby transformace souřadnic, která umožňuje převádět digitální geoprostorová data mezi systémy S- JTSK, S-JTSK/05 a ETRS89.
Účel:
Zodpovědná organizace
Jméno osoby: Srovnal Pavel, Mgr.
Název organizace: Český úřad zeměměřický a katastrální
Informace o odpovědné organizaci
Kontaktní telefon
Telefon: +420 284 041 860
Fax: +420 284 041 416
Adresa
Dodací místo: Pod sídlištěm 9
Město: Praha 8
Poštovní kód: 182 11
Země: Česká republika
Online zdroj
Kontaktní hodiny: Po-Pá 9-14 CET
Dodatečné informace:
Role: správce
Klíčová slova
Klíčové slovo: spatialCoordinateTransformationService
Oficiálně registrovaný tezaurus
Název zdroje: ISO - 19119 geographic services taxonomy
Referenční datum
Referenční datum: 2010-01-19
Událost: zveřejnění
Organizace zodpovědná za tezaurus:
Název organizace:
Role:
Klíčová slova
Klíčové slovo: souřadnice
Klíčové slovo: souřadnicový systém
Klíčové slovo: konverze souřadnic
Klíčové slovo: souřadnicový referenční systém
Klíčové slovo: transformace souřadnic
Klíčové slovo: transformační klíč
Klíčové slovo: S-JTSK
Oficiálně registrovaný tezaurus
Název zdroje: Terminologický slovník ČÚZK
Referenční datum
Referenční datum: 2009-01-01
Událost: zveřejnění
Organizace zodpovědná za tezaurus:
Název organizace: Český úřad zeměměřický a katastrální
Role: kontaktní bod
Klíčová slova
Klíčové slovo: transformační služba
Klíčové slovo: zpřesněná transformace
Klíčové slovo: S-JTSK/05
Klíčové slovo: ETRS89
Oficiálně registrovaný tezaurus
Název zdroje: Ostatní klíčová slova
Referenční datum
Referenční datum: 2013-03-01
Událost: revize
Organizace zodpovědná za tezaurus:
Název organizace: Český úřad zeměměřický a katastrální
Role: kontaktní bod
Omezení zdroje
Legislativní omezení služby
Podmínky pro přístup a užití: Bez poplatků
Omezení veřejného přístupu: jiné omezení
Jiná omezení: Žádné
Bezpečnostní omezení služby
Klasifikace: neklasifikované
Název typu služby: transformační služba (např. WPS, WCTS)
Verze služby: 2.1
Rozsah služby
Informace o rozsahu: 100 % území České republiky, tj. 78 865 km2.
Geografické ohraničení
Minimální ohraničující pravoúhelník
Nejzápadnější souřadnice: 12.09
Nejvýchodnější souřadnice: 18.86
Nejjižnější souřadnice: 48.55
Nejsevernější souřadnice: 51.06
Výškový rozsah
Minimální hodnota: 115.0
Maximální hodnota: 1602.0
Výškový systém: Baltský po vyrovnání (m n.m.)
Typ vazby: těsný
Obsahovaná operace
Název operace: GetCapabilities
Platformy zpracování (DCP): WebServices
Obsahovaná operace
Název operace: Transform
Platformy zpracování (DCP): WebServices
Obsahovaná operace
Název operace: IsTtransformable
Platformy zpracování (DCP): WebServices

Distribuce

Distribuční formát

Kvalita služby

Úroveň působnosti
Úroveň popisu kvality: služba
Zpráva - soulad s INSPIRE
Identifikátor zkoušky:
Kód: CZ-00025712-CUZK_TRANSFORMACE-DQ_DomainConsistency-1
Soulad
Specifikace
Název zdroje: Nařízení Komise (ES) č. 976/2009 ze dne 19. října 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o síťové služby
Alternativní název:
Referenční datum
Referenční datum: 2009-10-20
Událost: zveřejnění
Popis testu: Testování souladu síťové služby s prováděcími pravidly INSPIRE pro síťové služby.
Míra souladu: