Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky EnglishProhlížecí služby - úvod:

Geoportál ČÚZK poskytuje on-line prohlížecí služby ve formě WMS (Web Map Services) a WMTS (Web Map Tile Services) podle standardu Open Geospatial Consortium, Inc. (OGC). Touto formou jsou poskytovány i prohlížecí služby pro data harmonizovaná dle INSPIRE datové specifikace v. 3.0.1. Všechny tyto služby splňují specifikace INSPIRE pro služby - jsou upraveny dle dokumentu Technický návod pro implementaci INSPIRE prohlížecích služeb v. 3.11.

Dále jsou poskytovány prohlížecí služby poskytované technologií Esri ArcGIS Server, a to včetně tzv. IMAGE služeb určených k zobrazování výškopisných dat.

Pro rychlé zobrazování dat ortofota ČR byly vytvořeny prohlížecí služby využívající optimalizovaný streamovaný protokol ECWP.

Prohlížecí služby jsou poskytovány zdarma a bez registrace. Podmínky užití jsou nedílnou součástí metadat každé služby.


Poslední aktualizace: 05.1.2021
Poslední revize:
Autor: 95