Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky English


Analýzy výškopisu

Webová aplikace „Analýzy výškopisu“ je určena pro základní analýzy výškopisných dat území České republiky.
Zdrojovými daty jsou digitální model reliéfu 4. generace (DMR 4G), digitální model reliéfu 5. generace (DMR 5G) nebo digitální model povrchu 1. generace (DMP 1G) převedené do rastrového formátu v souřadnicovém systému S-JTSK.

Nástroje:

Vlastnosti reliéfu

Nástroj umožňuje provádět prostorové analýzy a prostorové výběry v rámci zadaného území. Dovoluje tak vyhledat prostory v rozmezí zadaných hodnot nadmořských výšek, sklonitosti nebo expozice svahu, nebo zjistit mezní hodnoty nadmořských výšek.

Pole viditelnosti

Nástroj slouží ke zjištění území viditelného z vybraného pozorovacího stanoviště omezeného danou vzdáleností.

Linie viditelnosti

Nástroj umožňuje znázornit přímou viditelnost, viditelnost povrchu nebo překážky přímé viditelnosti mezi dvěma vybranými body.

Profil

Nástroj slouží ke konstrukci výškového profilu po uživatelem definované linii. Lze převzít i vlastní geometrii ve formátu SHP nebo GPX.

Výpočet objemu

Nástroj slouží pro orientační výpočet objemu stavební jámy (terénního zářezu) nebo haldy (terénního náspu).

Poslední aktualizace: 14.03.2024
Poslední revize:
Autor: 147