O aplikaci

ingr_small


 

Rozhraní Geoportálu umožňuje provádět transformace souřadnic bodů mezi referenčními 3D systémy:

souřadnicový systém (pořadí souřadnic)

jednotný identifikátor jména URN

ETRS89 (BLh)

urn:ogc:def:crs:EPSG::4937

ETRS89 (XYZ /geocentric)

urn:ogc:def:crs:EPSG::4936

S-JTSK + Bpv (YXH)

urn:ogc:def:crs,crs:EPSG::2065,crs:EPSG::8357

S-JTSK + Bpv (-Y-XH /east-north)

urn:ogc:def:crs,crs:EPSG::5514,crs:EPSG::8357

S-JTSK/05 + Bpv (YXH)

urn:ogc:def:crs,crs:EPSG::5224,crs:EPSG::8357

S-JTSK/05 + Bpv (-Y-XH /east-north)

urn:ogc:def:crs,crs:EPSG::5516,crs:EPSG::8357

ETRS89-LAEA + EVRS (YXH)

urn:ogc:def:crs,crs:EPSG::3035,crs:EPSG::5621

ETRS89-LCC + EVRS (NEH)

urn:ogc:def:crs,crs:EPSG::3034,crs:EPSG::5621

ETRS89-TM33 + EVRS (NEH)

urn:ogc:def:crs,crs:EPSG::3045,crs:EPSG::5621

ETRS89-TM34 + EVRS (NEH)

urn:ogc:def:crs,crs:EPSG::3046,crs:EPSG::5621

WGS 84 (BLh)

urn:ogc:def:crs:EPSG::4979

WGS 84 (XYZ / geocentric)

urn:ogc:def:crs:EPSG::4978

WGS 84 / UTM 33 (ENh)

urn:ogc:def:crs,crs:EPSG::32633,crs:EPSG::4979

WGS 84 / UTM 34 (ENh)

urn:ogc:def:crs,crs:EPSG::32634,crs:EPSG::4979

WGS 84 / Pseudo-Mercator (XYh)

urn:ogc:def:crs,crs:EPSG::3857,crs:EPSG::4979

- viz. také Souřadnicové systémy.

K transformaci je využita WCTS služba, která využívá výpočetní modul programu ETJTZU 2019 verze 2019-10-01 schváleného ČÚZK pro transformaci mezi ETRS89 a S-JTSK pomocí zpřesněné globální transformace použitelné pro data získaná pomocí GNSS v období od 1. 1. 2018 – viz. také Informace o schválených transformačních programech (poznámka: pro práce v katastru nemovitostí tak lze tuto transformační službu využít pouze pro transformaci z ETRS89 do S-JTSK!)

Přesnost transformace mezi ETRS89 (realizace ETRF2000) a S-JTSK je charakterizována střední chybou v poloze mp = 3,6 cm.
 
Přesnost transformace mezi ETRS89 (realizace ETRF2000) a WGS84 (realizace G873) je charakterizována střední chybou v poloze mp = 4,0 cm.

Transformační rozhraní Geoportálu provádí 3D transformace. V grafickém rozhraní aplikace je proto třeba vždy zadávat dvojici souřadnic i výšku (případně 3 souřadnice pro XYZ). Pokud uživatel nezná výšku, použije hodnotu 0 (nula). Pouze v případě transformace GML souborů je možné využít i 2D transformace.

Využitelné 2D souřadnicové systémy jsou:

souřadnicový systém (pořadí souřadnic)

jednotný identifikátor jména URN

ETRS89 (BL)

EPSG:4258

S-JTSK (YX)

EPSG:2065

S-JTSK (-Y-X /east-north)

EPSG:5221

S-JTSK (-Y-X /east-north)

EPSG:5514

S-JTSK/05 (YX)

EPSG:5224

S-JTSK/05 (-Y-X /east-north)

EPSG:5516

ETRS89-LAEA (YX)

EPSG:3035

ETRS89-LCC (NE)

EPSG:3034

ETRS89-TM33 (NE)

EPSG:3045

ETRS89-TM34 (NE)

EPSG:3046

WGS84 (BL)

EPSG:4326

WGS84 (XY)

EPSG:3857

WGS84 / UTM 33 (EN)

EPSG:32633

WGS84 / UTM 34 (EN)

EPSG:32634

WGS84 (Pseudomercator)

EPSG:3857

Transformace je omezena pouze na území České republiky.

Kombinace souřadnicových systémů v transformacích jsou omezené. Není možné kombinovat libovolné souřadnicové systémy mezi sebou. Typicky nejsou podporované transformace mezi z WGS (s kartografickým zobrazním i bez něj) do ETRS89 (s kartografickým zobrazením) a S-JTSK/05 a dále z ETRS89 (s kartografickým zobrazením) do WGS (s kartografickým zobrazním i bez něj).

Vybrané transformace (s účastí WGS) vyžadují pro výpočet zadání časové epochy (datum konkrétního dne).