Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky EnglishLetecké měřické snímky – úvod

Letecké měřické snímky jsou archivované v analogové formě v Archivu leteckých měřických snímků Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu (VGHMÚř) v Dobrušce. Černobílé snímky z let 1936 až 2002 byly pořízeny Ministerstvem obrany České republiky, respektive jeho předchůdci. Barevné LMS pořízené od r. 2003 do r. 2010 ve spolupráci ČÚZK a MO ČR jsou digitalizovanými snímky z analogových podkladů.

Digitální barevné snímky pořízené od r. 2010 ve spolupráci ČÚZK a MO ČR jsou poskytovány zároveň se snímkem v NIR pásmu.

Letecké měřické snímky jsou pořízené centrální projekcí, nejedná se o ortofotosnímky. Tyto snímky nelze tedy použít k přímému měření polohových vztahů mezi zobrazenými geografickými objekty. K měření polohových vztahů mohou být použity s využitím speciálních fotogrammetrických metod.

Letecké měřické snímky dokladují stav a vývoj krajiny v jednotlivých lokalitách, mohou být používány např. při výstavbě, rekonstrukci původní krajiny, pro plánování rozvoje území, apod.

Další informace o leteckých měřických snímcích a dosud nepublikovaných snímcích lze zjistit na e-mailu:
zu-obchod@cuzk.cz.

Distribuci leteckých měřických snímků od 1.7.2021 zajišťuje centrálně Zeměměřický úřad (zu-obchod@cuzk.cz) a to včetně snímků dosud nenaskenovaných.

Poslední aktualizace: 11.04.2024
Poslední revize:
Autor: 910