Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky English


Archivní mapy

.
Informace o produktu
NázevArchivní mapy
Obchodní kód Obchodní kód není stanoven.
Výdejní jednotka
Cena za jednotku
Popis produktuAplikace Archivní mapy umožňuje bezplatné prohlížení archivních dokumentů Ústředního archivu zeměměřictví a katastru (ÚAZK). Jedná se o následující archiválie: Stabilní katastr (Císařské povinné otisky map stabilního katastru, Výkazy s porovnáním ploch 1845 a 1948), mapy odvozené z třetího vojenského mapování, topografické mapy v systému S-1952, první vydání Státní mapy 1: 5 000 odvozené, mapy evidence nemovitostí, sbírka map a plánů do roku 1850. Dále je v této aplikaci možné prohlížet Indikační skici stabilního katastru, jejichž rastrová data poskytly spolupracující archivy - Národní archiv v Praze, Moravský zemský archiv v Brně a Zemský archiv v Opavě. K bezplatnému prohlížení jsou rovněž zpřístupněny texty a obsahy časopisu Zeměměřičský Věstník (jeho název se postupně měnil až na dnešní Geodetický a kartografický obzor -GaKO) od roku 1913 až po současnost.
Vlastnosti služby Stáhnout dokument vlastnosti služby
Lokalizace službyhttp://archivnimapy.cuzk.cz/
Datové sady poskytované službou
Omezení přístupu – podmínky užití a jiná omezení Opětovnému využití dat zpřístupněných službou pro obchodní účely je zamezeno začleněním ochranných znaků (copyright ČÚZK).
Prohlížení služby ve veřejném klientu Spustit službu
KontaktČeský úřad zeměměřický a katastrální, Srovnal Pavel, Mgr. , tel: +420 284 041 860 , e-mail: pavel.srovnal@cuzk.cz
mapa
Poslední aktualizace produktu:
2018-10-25
Poslední aktualizace informací:
2018-10-25
.
.