Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky English


STAHOVACÍ SLUŽBY

Služby umožňující stažení souborů prostorových dat.

Operace služby:

  • GetCapabilities - operace umožňuje klientovi požadovat a dostat zpět služby metadat.
  • GetFeature - operace umožňuje klientovi obdržet požadované prvky datové sady ve formě XML dokumentu.
  • DescribeFeatureType - operace umožňuje klientovi obdržet schema popisu typů prvků, které jsou poskytovány službou. Schemata popisují způsob kódování na vstupu a generování na výstupu služby.

Stahovací služby v resortu ČÚZK

Resort ČÚZK poskytuje stahovací služby pro vybrané datové sady resortu ČÚZK. Služby splňují Technické pokyny pro INSPIRE stahovací služby v. 3.1 a zároveň splňují standard OGC WFS 2.0.0.

Pro data harmonizovaná dle INSPIRE datové specifikace v 3.0.1. jsou již resortem ČÚZK poskytovány on-line stahovací WFS služby pro INSPIRE téma Parcely (CP), Adresy (AD), Územní správní jednotky (AU), Vodstvo (HY), Zeměpisná jména (GN) a Dopravní sítě (TN).

Poslední aktualizace: 05.1.2018
Poslední revize:
Autor: 95